11 kwietnia 2021

KOS_zdjęcia

Konferencja prasowa Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS wz. z rozprawą ws. RPO


Udostępnij

 Warszawa, 11 kwietnia 2021 r.  KONFERENCJA PRASOWA  Rzecznik Praw Obywatelskich dr hab. Adam Bodnar, którego kadencja upłynęła 9 września 2020 r., wykonuje swoje zadania (do czasu powołania nowego kandydata) na podstawie art. 3 ust. 6 Ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich.  We wrześniu 2020 r. grupa posłów PiS złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności […]


 Warszawa, 11 kwietnia 2021 r. 

KONFERENCJA PRASOWA 

Rzecznik Praw Obywatelskich dr hab. Adam Bodnar, którego kadencja upłynęła 9 września 2020 r., wykonuje swoje zadania (do czasu powołania nowego kandydata) na podstawie art. 3 ust. 6 Ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich. 

We wrześniu 2020 r. grupa posłów PiS złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności tego przepisu z Konstytucją RP (sygn. akt K 20/20). Pierwsza rozpra-wa miała się odbyć 20 października 2020 r. Od tamtej pory termin był zmieniany już 10 razy. 

Na 12 kwietnia 2021 r. Trybunał wyznaczył kolejny termin rozprawy, której przewodniczyć będzie Julia Przyłębska, a sprawozdawcą będzie Stanisław Piotrowicz. 

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS zaprasza na konferencję prasową o godz. 13.30 przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego (al. Jana Chrystiana Szucha 12A w Warszawie). 

Podczas konferencji głos zabiorą: 

Halina Bortnowska – członkini Rady Społecznej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, 

Sylwia Gregorczyk-Abram – Inicjatywa „Wolne Sądy”, 

prof. Ewa Łętowska – była Rzecznik Praw Obywatelskich, 

Draginja Nadażdin – Dyrektorka Stowarzyszenia Amnesty International Polska, 

prof. Mirosław Wyrzykowski – sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. 

 

Data: 12 kwietnia 2021 r., godz. 13.30

Miejsce: przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego (al. Jana Chrystiana Szucha 12A w Warszawie)

 

Partnerzy KOS:

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy 

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” 

Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS” 

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia” 

Inicjatywa Obywatelska „Wolne Sądy” 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka 

Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS 

Archiwum Osiatyńskiego 

Stowarzyszenie Amnesty International 

Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych 

Forum Współpracy Sędziów

Stowarzyszenie Adwokackie Defensor Iuris