7 sierpnia 2023

Bezprawne działania Przewodniczącego Wydziału Karnego SA w Warszawie


Udostępnij

Przewodniczący wydziału karnego SA w Warszawie bezprawnie blokuje postanowienia stwierdzające, że sędzia Leszczyńska-Furtak jest członkinią składu orzekającego. Sprawa zawiązana jest z postanowieniem zabezpieczającym, na mocy którego Sąd Rejonowy w Słupsku nakazał władzom SA w Warszawie przywrócenie do orzekania w wydziale karnym sędzi Ewy Leszczyńskiej-Furtak, która wraz z dwiema innymi sędziami SA została przeniesiona z wydziału […]


Przewodniczący wydziału karnego SA w Warszawie bezprawnie blokuje postanowienia stwierdzające, że sędzia Leszczyńska-Furtak jest członkinią składu orzekającego.
Sprawa zawiązana jest z postanowieniem zabezpieczającym, na mocy którego Sąd Rejonowy w Słupsku nakazał władzom SA w Warszawie przywrócenie do orzekania w wydziale karnym sędzi Ewy Leszczyńskiej-Furtak, która wraz z dwiema innymi sędziami SA została przeniesiona z wydziału karnego do wydziału pracy i ubezpieczeń społecznych, w ramach kary za wykonywanie wyroków TSUE i ETPCz.
Przeniesienia dokonał prezes SA w Warszawie Piotr Schab oraz ówczesny wiceprezes Przemysław Radzik. Ich decyzja była jednak sprzeczna z prawem, co już w trzech orzeczeniach potwierdziły sądy krajowe, które nakazały przywrócić sędzie do macierzystego wydziału.
Do rozpoznania spraw karnych na miejsce sędzi Leszczyńskiej-Furtak, została wyznaczona neo-sędzia Anna Kalbarczyk, która w dniu 27 lipca 2023 roku wydała trzy postanowienia, stwierdzające że sędzia Ewa Leszczyńska-Furtak nadal jest członkinią składu orzekającego w tych sprawach, mimo jej przeniesienia do wydziału pracy. W ww. postanowieniach neo-sędzia Kalbarczyk powołała się na postanowienie zabezpieczające ETPCz z grudnia 2022 roku i prawomocne zabezpieczenie Sądu Rejonowego w Słupsku, w których nakazano przywrócenie sędzi Leszczyńskiej-Furtak do orzekania w wydziale karnym.
Postanowienia z 27 lipca 2023 r. zostały jednak błyskawiczne zablokowane przez przewodniczącego wydziału karnego Piotra Bojarczuka (delegowanego przez Ministra Sprawiedliwości), który w trybie administracyjnym wydał zarządzenie, uznając je za bezskuteczne i niewywołujące skutków prawnych.
Neo-sędzia Kalbarczyk uznała jednak jego zarządzenia za bezprawne i 31 lipca złożyła zawiadomienie do prokuratury, w którym wskazuje na wypełnienie przez Bojarczuka znamion przestępstwa z art. 231 kodeksu karnego, mówiącego o niedopełnieniu obowiązków służbowych lub przekroczeniu uprawnień.
Opisana sprawa stanowi jeden z niewielu przypadków, w których neo-sędzia stosuje wyroki TSUE i ETPCz.