23 sierpnia 2023

Sędzia Paweł Juszczyszyn z kolejnym postępowaniem


Udostępnij

Wobec sędziego Pawła Juszczyszyna zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające. To już dziewiąte w tym roku. Sprawa dotyczy wywiadu sędziego Juszczyszyna dla portalu Onet z sierpnia ubiegłego roku, w którym sędzia skupił się na sytuacji w olsztyńskich sądach oraz swoim zawieszeniu. Co więcej, w wywiadzie sędzia Juszczyszyn wspomniał również, że składa do sądu pozew o mobbing przeciwko […]


Wobec sędziego Pawła Juszczyszyna zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające. To już dziewiąte w tym roku.
Sprawa dotyczy wywiadu sędziego Juszczyszyna dla portalu Onet z sierpnia ubiegłego roku, w którym sędzia skupił się na sytuacji w olsztyńskich sądach oraz swoim zawieszeniu. Co więcej, w wywiadzie sędzia Juszczyszyn wspomniał również, że składa do sądu pozew o mobbing przeciwko swojemu pracodawcy.
Postępowanie przeciwko sędziemu zostało odgórnie zlecone przez zastępcę Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego – Michała Lasotę, znanego ze ścigania niezależnych sędziów.
Przypominamy, że sędzia został zawieszony za wykonanie wyroku TSUE z listopada 2019 r. o nielegalności Izby Dyscyplinarnej, neo-KRS i neosędziów. Po ponad dwuletnim okresie zawieszenia, sędzia został przywrócony do orzekania w sierpniu 2022.
Dodatkowo, w październiku 2022 r., Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził, że czynności represyjne, jakim od 2020 r. był poddawany sędzia Juszczyszyn, stanowią naruszenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, w szczególności prawa do sądu oraz prawa do życia prywatnego.
„Obecne władze nie zmuszą mnie do zaprzestania krytyki i piętnowania bezprawnych działań. Nie dam się złamać. Będę postępował zgodnie z rotą ślubowania oraz zgodnie z sumieniem.” – komentuje Juszczyszyn