14 marca 2023

SO w Katowicach nakazał przywrócić sędziego Waldemara Żurka do orzekania w macierzystym wydziale


Udostępnij

W orzeczeniu z 3 marca 2023 r sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach Katarzyna Sznajder-Peroń nakazała przywrócić sędziego Żurka do orzekania w II wydziale cywilnym odwoławczym. W 2018 r. został on z niego przymusowo przeniesiony do wydziału I cywilnego przez ówczesną prezes SO w Krakowie – Dagmarę Pawełczyk-Woicką, dziś szefową neoKRS. Orzeczenie zostało wydane jako zabezpieczenie […]


W orzeczeniu z 3 marca 2023 r sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach Katarzyna Sznajder-Peroń nakazała przywrócić sędziego Żurka do orzekania w II wydziale cywilnym odwoławczym. W 2018 r. został on z niego przymusowo przeniesiony do wydziału I cywilnego przez ówczesną prezes SO w Krakowie – Dagmarę Pawełczyk-Woicką, dziś szefową neoKRS. Orzeczenie zostało wydane jako zabezpieczenie roszczenia w procesie o mobbing, który sędzia Żurek wytoczył przeciwko swojemu sądowi. Nie jest ono prawomocne, lecz jest od razu wykonalne. Musi je wykonać prezes SO w Krakowie Bartłomiej Migda, który jednak już wcześniej zignorował zabezpieczenie SO w Rzeszowie udzielone w październiku 2022 r. sędziemu Maciejowi Ferkowi. Na jego podstawie sędzia Ferek wystąpił o zwrot zaległej pensji, lecz Migda odmówił wykonania postanowienia rzeszowskiego sądu.

Sąd Okręgowy w Katowicach ma wydać wyrok I instancji w sprawie o mobbing, dyskryminację w pracy i o przywrócenie do orzekania w starym wydziale sędziego Żurka 15 kwietnia 2023 r.

„To orzeczenie sądu w Katowicach to mały krok. Ale pokazuje, że walka i konsekwencja mają sens. Nawet jeśli się płaci za to ogromną cenę. Młyny sprawiedliwości mielą powili, ale mielą. Konsekwentnie będę dążył do przywrócenia praworządności. I żadna szykana nie zawróci mnie z tej drogi” mówił OKO.press sędzia Żurek.