30 marca 2023

Po 522 dniach sędzia Maciej Ferek został przywrócony do orzekania


Udostępnij

Bezprawnie zawieszony za stosowanie prawa UE sędzia Maciej Ferek z Sądu Okręgowego w Krakowie został wczoraj przywrócony do orzekania. Izba Odpowiedzialności Zawodowej uchyliła zarówno decyzję ówczesnej prezes SO w Krakowie Dagmary Pawełczyk-Woickiej (dziś szefowej neoKRS) o miesięcznym zawieszeniu sędziego Ferka, jak i późniejszą decyzję Izby Dyscyplinarnej z listopada 2021 r. o bezterminowym zawieszeniu sędziego i […]


Bezprawnie zawieszony za stosowanie prawa UE sędzia Maciej Ferek z Sądu Okręgowego w Krakowie został wczoraj przywrócony do orzekania. Izba Odpowiedzialności Zawodowej uchyliła zarówno decyzję ówczesnej prezes SO w Krakowie Dagmary Pawełczyk-Woickiej (dziś szefowej neoKRS) o miesięcznym zawieszeniu sędziego Ferka, jak i późniejszą decyzję Izby Dyscyplinarnej z listopada 2021 r. o bezterminowym zawieszeniu sędziego i obniżeniu o połowę jego uposażenia. Działania neosędzi Dagmary Pawełczyk-Woicickiej i Izby Dyscyplinarnej łamały zabezpieczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 14 lipca 2021 r. i stanowiły jawne naruszenie prawa europejskiego.
Pomimo niewątpliwego sukcesu sędziego Ferka należy pamiętać, że w składzie orzekającym IOZ zasiadał neosędzia Marek Siwek. Oprócz niego w składzie zasiadał sędzia SN Wiesław Kozielewicz oraz zasiadający wcześniej w ID ławnik Marek Molczyk, który zastąpił Joannę Lasko. Ławniczka odmawia orzekania w geście protestu przeciwko niedopuszczeniu do pracy przez pełniącą obowiązki pierwszej prezes SN Małgorzatę Manowską części ławników wybranych przez Senat. Ponadto, pomimo uznania przez IOZ, że sędziego nie można zawiesić za wydawane przez niego orzeczenia i poglądy prawne, nie stwierdzono, że sędzia Ferek został zawieszony bezprawnie, a ID nie była sądem.
Przywrócenie do orzekania wszystkich bezprawnie zawieszonych przez Izbę Dyscyplinarną sędziów zostało zapisane w Krajowym Planie Odbudowy i jest konieczne do odblokowania środków z unijnego Funduszu Odbudowy.
Zawieszenie sędziego Ferka trwało 522 dni w trakcie których musiał znosić liczne szykany ze strony macierzystego sądu oraz neoKRS.
„Zawieszenie mnie nie zmieniło. Nadal będę stosował orzeczenia ETPCz, TSUE oraz Konstytucję. Mam nadzieję, że zostaną pociągnięte do odpowiedzialności karnej osoby, które doprowadziły do mojego zawieszenia. W tym Dagmara Pawełczyk-Woicka”. – mówi OKO.press sędzia Ferek
Obrońcami sędziego byli adw. Michał Gajdus, SSN Michał Laskowski i SSN Piotr Prusinowski.