arrow search cross

O nasKomitet Obrony Sprawiedliwości KOS to porozumienie 13 organizacji zrzeszających sędziów i prokuratorów, organizacji pozarządowych oraz inicjatyw zaangażowanych w obronę praworządności w Polsce.KOS został powołany 4 czerwca 2018 roku w Warszawie, w 29. rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów w Polsce.

Impulsem do powołania Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS było wejście w życie ustaw o sądach powszechnych, Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym, które zagrażają niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej, a co za tym idzie również niezawisłości adwokatów, radców prawnych, prokuratorów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych.

Celem Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS jest:

  • monitorowanie i archiwizowanie przypadków wywierania politycznego nacisku na sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych
    i przedstawicieli innych zawodów prawniczych (archiwum represji),
  • zapewnianie tym osobom pomocy pełnomocnika i obrońcy,
  • informowanie o przypadkach wywierania nacisków na sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i przedstawicieli innych zawodów prawniczych.

 

PDF Porozumienie o współpracy – Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS