arrow search cross

Kalendarium

Prezentujemy kalendarium zbliżających się rozpraw, posiedzeń i przesłuchań w postępowaniach dyscyplinarnych osób wykonujących zawody prawnicze.

 

Termin

Przedmiot sprawy

Miejsce

 

 

08.11.2019

godz. 11.00

Rozprawa dyscyplinarna sędzi Moniki Frąckowiak

Zobacz: Monika Frąckowiak – Archiwum Represji

Sąd Dyscyplinarny przy Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu

21.11.2019

godz. 12.00

Posiedzenie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego ws. odwołania sędzi Aliny Czubieniak od orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego I instancji uznającego ją za winną rzekomego rażącego naruszenia prawa w orzeczeniu.

Zobacz: Alina Czubieniak – Archiwum Represji

Izba Dyscyplinarna, Sąd Najwyższy