arrow search cross

Kalendarium

Prezentujemy kalendarium zbliżających się rozpraw, posiedzeń i przesłuchań w postępowaniach dyscyplinarnych osób wykonujących zawody prawnicze.

Termin

Przedmiot sprawy 

Miejsce

6 maja 2021 r.,

godz. 11.00

Rozpoznanie wniosku Prokuratury Krajowej w przedmiocie uchylenia immunitetu SSN Włodzimierzowi Wróblowi 

Izba Dyscyplinarna w Sądzie Najwyższym, 

pl. Krasińskich 2/4/6 w Warszawie