arrow search cross

Kalendarium

Prezentujemy kalendarium zbliżających się rozpraw, posiedzeń i przesłuchań w postępowaniach dyscyplinarnych osób wykonujących zawody prawnicze.

Termin Przedmiot sprawy Miejsce
20 marca 2020 r.

godz. 9.00

Posiedzenie ID w przedmiocie rozpoznania wniosku o podjęcie uchwały w przedmiocie zezwolenia na pociągnięcie sędziego Igora Tulei do odpowiedzialności karnej

Izba Dyscyplinarna przy Sądzie Najwyższym,

sala B

23 marca 2020 r. Rozprawa dyscyplinarna sędzi Doroty Lutostańskiej 

Sąd Apelacyjny w Łodzi, 

sala nr 30

26 marca 2020 r.

godz. 9.00

Rozprawa dyscyplinarna adw. Jacka Dubois

Izba Dyscyplinarna przy Sądzie Najwyższym, 

sala B