arrow search cross

Kalendarium

Prezentujemy kalendarium zbliżających się rozpraw, posiedzeń i przesłuchań w postępowaniach dyscyplinarnych osób wykonujących zawody prawnicze.

Termin

Przedmiot sprawy

Miejsce

29 listopada 2021 r., godz. 14.00

Posiedzenie niejawne w przedmiocie zawieszenia w czynnościach służbowych sędzie Sądu Okręgowego w Słupsku Agnieszkę Niklas-Bibik

Izba Dyscyplinarna w Sądzie Najwyższym,

pl. Krasińskich 2/4/6 w Warszawie

1 grudnia 2021 r., godz. 11.30

Rozprawa dyscyplinarną prok. Krzysztofa Parchimowicza w sprawie zarzutów dotyczących jego społecznej aktywności w ramach Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia

Sąd Dyscyplinarny przy Prokuratorze Generalnym