arrow search cross

Kalendarium

Prezentujemy kalendarium zbliżających się rozpraw, posiedzeń i przesłuchań w postępowaniach dyscyplinarnych osób wykonujących zawody prawnicze.

Termin

Przedmiot sprawy  Miejsce 

18 listopada 2020 r., 

godz. 12.00

Posiedzenie Izby Dyscyplinarnej w sprawie uchylenia immunitetu sędziemu Igorowi Tulei

Izba Dyscyplinarna, 

Sąd Najwyższy