arrow search cross

Kalendarium

Prezentujemy kalendarium zbliżających się rozpraw, posiedzeń i przesłuchań w postępowaniach dyscyplinarnych osób wykonujących zawody prawnicze.

Termin

Przedmiot sprawy

Miejsce

21.01. 2020 r.

godz. 9.00

Posiedzenie ws. rozpoznania wniosku Rzecznika Dyscyplinarnego o zawieszenie w czynnościach służbowych sędziego SO w Krakowie Kazimierza Wilczka

Sala B,

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego

21.01.2020 r.

godz. 11.00

Posiedzenie ws. rozpoznania wniosku Rzecznika Dyscyplinarnego o zawieszenie w czynnościach służbowych sędzi SA w Katowicach Ireny Piotrowskiej

Sala B,

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego

27.01.2020 r.

Rozprawa dyscyplinarna sędzi Doroty Lutostańskiej

Sąd Apelacyjny w Łodzi,

sala nr 30

31.01.2020 r.

godz. 10.00

Rozprawa dyscyplinarna sędziego Waldemara Żurka ws. przeniesienia wbrew woli sędziego do innego wydziału

Sąd Apelacyjny w Katowicach

04.02.2020 r.

godz. 9.30

Rozpoznanie przez Izbę Dyscyplinarną SN zażalenia Rzecznika Dyscyplinarnego ws. sędziego Pawła Juszczyszyna

Sala B,

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego

10.02.2020 r.

godz. 10.00

Rozprawa dyscyplinarna sędziego Waldemara Żurka ws. wypowiedzi na temat sędziego Kamila Zaradkiewicza

Sąd Apelacyjny w Katowicach

26.03.2020 r.

godz. 9.00

Rozprawa dyscyplinarna adw. Jacka Dubois

Sala B,

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego