arrow search cross

Kalendarium

Prezentujemy kalendarium zbliżających się rozpraw, posiedzeń i przesłuchań w postępowaniach dyscyplinarnych osób wykonujących zawody prawnicze.

 

Termin

Przedmiot sprawy

Miejsce

03.10.2019

godz. 10.30

Rozprawa Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuraturze Krajowej dotycząca uchylenia kary porządkowej upomnienia prokuratorowi Krzysztofowi Parchimowiczowi.

Zobacz: Krzysztof Parchimowicz – Archiwum Represji

Sąd Dyscyplinarny przy Prokuraturze Krajowej w Warszawie

25.10.2019

Rozprawa Sądu Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Katowicach dotycząca rzekomego uchybienia godności urzędu sędziego przez sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie Waldemara Żurka poprzez niepodjęcie czynności w wydziale sądu, do którego został nielegalnie przeniesiony.

Zobacz: Waldemar Żurek – Archiwum Represji

Sąd Dyscyplinarny przy Sądzie Apelacyjnym w Katowicach

21.11.2019

godz. 12.00

Posiedzenie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego ws. odwołania sędzi Aliny Czubieniak od orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego I instancji uznającego ją za winną rzekomego rażącego naruszenia prawa w orzeczeniu.

Zobacz: Alina Czubieniak – Archiwum Represji

Izba Dyscyplinarna, Sąd Najwyższy