28 sierpnia 2023

Komunikacja spraw tzw. „sędziów kamikadze”


Udostępnij

Europejski Trybunał Praw Człowieka zakomunikował kolejnych 5 spraw dotyczących niezależności sądownictwa w Polsce. Łącznie spraw dotyczących naruszeń praworządności jest już prawie pół tysiąca. Zakomunikowane sprawy dotyczą statusu Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Trybunał zobowiązał Rząd RP do odpowiedzi na pytanie, czy Izba ta spełnia gwarancje niezawisłego i bezstronnego sądu ustanowionego ustawą (zgodnie z wymogami […]


Europejski Trybunał Praw Człowieka zakomunikował kolejnych 5 spraw dotyczących niezależności sądownictwa w Polsce. Łącznie spraw dotyczących naruszeń praworządności jest już prawie pół tysiąca.
Zakomunikowane sprawy dotyczą statusu Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Trybunał zobowiązał Rząd RP do odpowiedzi na pytanie, czy Izba ta spełnia gwarancje niezawisłego i bezstronnego sądu ustanowionego ustawą (zgodnie z wymogami art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka).
Trybunał zakomunikował między innymi sprawy sędziów Waldemara Żurka i Dominika Czeszkiewicza. To tak zwani “sędziowie kamikadze”.
Kim są “sędziowie kamikadze”?
W dniu 22 lipca 2018 r. Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” wezwał sędziów, aby zgłosili swoje kandydatury na wolne stanowiska w Sądzie Najwyższym i wzięli udział w procedurze konkursowej przed neo-Krajową Radą Sądownictwa. Sędziowie, którzy odpowiedzieli na ten apel (w obiegu publicznym nazywani “sędziami kamikadze”) złożyli swoje kandydatury na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego po to, aby odwołać się od rozstrzygnięcia do Naczelnego Sądu Administracyjnego wykazując nielegalność procedury i w ten sposób ochronić niezależność Sądu Najwyższego. Sędziowie z tej grupy spodziewali się, że nie będą realnie brani pod uwagę w procedurze nominacyjnej ze względu na swoją aktywność w obronie praworządności.
Zarówno Waldemar Żurek jak i Dominik Czeszkiewicz to sędziowie aktywnie zabierający głos w obronie niezależności sądownictwa. Za swoją postawę spotkało ich szereg represji ze strony rzeczników dyscyplinarnych i innych służb.
Pełnomocnikami sędziów są adw. Sylwia Gregorczyk-Abram, Maria Ejchart i adw. Michał Wawrykiewicz działający w ramach Komitetu Obrony Sprawiedliwości.