13 lutego 2023

Apel Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS do Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego


Udostępnij

Organizacje wchodzące w skład Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS zwróciły się z apelem do Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego w związku ze skierowaniem nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym przez Prezydenta RP do Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. Dewastacja państwa prawa będzie się rozszerzać. Upolityczniony Trybunał Konstytucyjny nie będzie rozstrzygał żadnych zagadnień prawnych w duchu wspólnotowego dorobku prawnego. […]


Organizacje wchodzące w skład Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS zwróciły się z apelem do Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego w związku ze skierowaniem nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym przez Prezydenta RP do Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej.

Dewastacja państwa prawa będzie się rozszerzać. Upolityczniony Trybunał Konstytucyjny nie będzie rozstrzygał żadnych zagadnień prawnych w duchu wspólnotowego dorobku prawnego. Należy pamiętać, że ten sam Trybunał ma nielegalny skład i już oświadczył, że żadne orzeczenia TSUE i ETPCz nie są w Polsce wiążące. Nie można oczekiwać przywrócenia rządów prawa od instytucji, która sama została zawłaszczona politycznie – czytamy w stanowisku Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS.

KOS domaga się zastosowania wszelkich możliwych środków, aby skłonić polskie władze do właściwego wdrożenia wszystkich kamieni milowych i przywrócenia ochrony prawnej obywatelom Polski.

Całe stanowisko w języku angielskim dostępne jest tu: Position of KOS on Act of 13 January 2023 amending the Act on the Supreme Court and certain other Acts_final_EN