7 września 2023

Zawiadomienie neo-KRS dotyczące SSN prof. Włodzimierza Wróbla


Udostępnij

Nielegalna neo-KRS złożyła zawiadomienie ws. rzekomego popełnienia przestępstwa przez sędziego Sądu Najwyższego prof. Włodzimierza Wróbla. Jak wynika z oświadczenia opublikowanego na twitterowym profilu neo-KRS, członkowie tego niekonstytucyjnego organu podjęli decyzję o zwróceniu się do uzależnionej od Zbigniewa Ziobry Prokuratury Krajowej z zawiadomieniem o możliwości popełnienia przez prof. Wróbla przestępstwa, mającego polegać na przekroczeniu uprawnień lub […]


Nielegalna neo-KRS złożyła zawiadomienie ws. rzekomego popełnienia przestępstwa przez sędziego Sądu Najwyższego prof. Włodzimierza Wróbla.
Jak wynika z oświadczenia opublikowanego na twitterowym profilu neo-KRS, członkowie tego niekonstytucyjnego organu podjęli decyzję o zwróceniu się do uzależnionej od Zbigniewa Ziobry Prokuratury Krajowej z zawiadomieniem o możliwości popełnienia przez prof. Wróbla przestępstwa, mającego polegać na przekroczeniu uprawnień lub niedopełnieniu obowiązków ze szkodą dla interesu publicznego lub prywatnego. Neo-KRS zarzuca sędziemu Wróblowi, że działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, co zagrożone jest karą nawet 10 lat pozbawienia wolności.
Absurdalny zarzut neo-KRS dotyczy kasacji, którą sędzia Wróbel rozpoznawał. Wobec wniesionego przez obrońcę oskarżonego w tej sprawie zarzutu, w którym zakwestionował on skład sądu na wcześniejszym etapie, sędzia Wróbel w celu zbadania tej kwestii zwrócił się do szybko awansującego Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie Michała Lasoty – znanego ze ścigania niezależnych sędziów za wykonywanie orzeczeń trybunałów międzynarodowych jednego z zastępców rzecznika dyscyplinarnego – o przesłanie akt osobowych kwestionowanego neosędziego.
Wobec odmowy wykonania postanowienia o przesłaniu akt, sędzia Wróbel nałożył na Lasotę przewidzianą przepisami prawa grzywnę w wysokości 3 tys. złotych, ponawiając jednocześnie swoje wezwanie, co stało się podstawą zawiadomienia neo-KRS o możliwości popełnienia przez Sędziego Wróbla rzekomego przestępstwa.
Tymczasem neosędzia Lasota dotychczas nie wykonał swojego obowiązku przesłania akt, co uniemożliwia wydanie wyroku w sprawie.
Sędzia Wróbel jest wybitnym karnistą, od ponad dziesięciu lat kierującym katedrą prawa karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2011 r. został powołany na sędziego Izby Karnej Sądu Najwyższego. Po wygaśnięciu kadencji Małgorzaty Gersdorf w 2020 r., sędzia Wróbel otrzymał najwięcej głosów w głosowaniu na stanowisko Pierwszego Prezesa SN (dostał dwa razy więcej głosów od neosędzi Małgorzaty Manowskiej). Profesor kilkakrotnie zabierał głos w sprawie zamachu na niezawisłość sądownictwa w Polsce.
Prof. Wróbel był też sprawozdawcą słynnej uchwały trzech połączonych Izb Sądu Najwyższego ze stycznia 2020 r., odnoszącej się do statusu osób nominowanych na stanowisko sędziego przez neoKRS. Uchwała ma moc zasady prawnej, jednak polityczny TK Julii Przyłębskiej bezprawnie stwierdził jej niekonstytucyjność. Swoim zaangażowaniem w obronie praworządności sędzia naraził się władzy, która już od dłuższego czasu nie waha się stosować represji wobec niezależnych sędziów.
Z tego powodu 9 sierpnia 2022 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał zabezpieczenie chroniące sędziego przed nagłym zawieszeniem przez nową Izbę Odpowiedzialności Zawodowej.
Stoimy murem za profesorem Wróblem. Nie ma i nie będzie zgody na represjonowanie niezawisłych sędziów!