20 września 2018

Temida_zdjęcie

Opinia Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS ws. zastraszania sędziów i prokuratorów aktywnych społecznie


Udostępnij

Warszawa, 20 września 2018 r. Opinie KOS (6/2018) Zastraszanie sędziów i prokuratorów aktywnych społecznie  Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS stanowczo potępia nasilające się wobec sędziów i prokuratorów aktywnych społecznie i medialnie próby zastraszenia w postaci: wzywania sędziów i prokuratorów do złożenia wyjaśnień i zeznań w postępowaniach dyscyplinarnych; dokonywana całościowego przeglądu spraw prowadzonych przez tych sędziów za […]


Warszawa, 20 września 2018 r.

Opinie KOS (6/2018)

Zastraszanie sędziów i prokuratorów aktywnych społecznie 

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS stanowczo potępia nasilające się wobec sędziów i prokuratorów aktywnych społecznie i medialnie próby zastraszenia w postaci:

  • wzywania sędziów i prokuratorów do złożenia wyjaśnień i zeznań w postępowaniach dyscyplinarnych;
  • dokonywana całościowego przeglądu spraw prowadzonych przez tych sędziów za okres kilku lat wstecz bez wskazania podstawy faktycznej i prawnej oraz bez żadnego uzasadnienia;
  • grożenia wszczęciem postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów w związku z kierowaniem przez nich pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

W krótkim czasie po wejściu w życie przepisów zaostrzających zasady odpowiedzialności sędziów, prokuratorów, adwokatów, etc. rzecznicy dyscyplinarni wykorzystywani są do zwalczania aktywności publicznej prawników propagujących zasady demokratycznego państwa prawa i wartości konstytucyjne oraz korzystających z dopuszczalnych możliwości kontroli zgodności prawa polskiego z wartościami zakotwiczonymi w dorobku cywilizacji europejskiej.

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS uznaje takie działanie za niedopuszczalne i oświadcza, że będzie im się przeciwstawiał wszelkimi dozwolonymi metodami i wspierał sędziów wszelkimi formami pomocy.

Partnerzy KOS:
Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy
Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia Polska – „Polish Judges”
Stowarzyszenie Sędziów THEMIS
Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”
Inicjatywa Obywatelska Wolne sądy
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS
Archiwum Osiatynskiego
Amnesty International Polska
Fundacja FOR (Forum Obywatelskiego Rozwoju)
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych
Forum Współpracy Sędziów

Opinia KOS 6_2018


PDF do pobrania


Opinia KOS 6/2018