21 lutego 2022

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Przemysław Radzik wszczął postępowania dyscyplinarne wobec sędziego Waldemara Żurka, sędziego Piotra Gąciarka, sędziego Pawła Juszczyszyna i sędzi Doroty Zabłudowskiej


Udostępnij

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Przemysław Radzik wszczął postępowania dyscyplinarne wobec sędziego Waldemara Żurka, sędziego Piotra Gąciarka, sędziego Pawła Juszczyszyna i sędzi Doroty Zabłudowskiej za udział 27 listopada br. w konwencji Komitetu Obrony Demokracji, gdzie publicznie krytykowali tzw. reformę sądownictwa i działania Rzeczników Dyscyplinarnych. Zdaniem Rzecznika sędziowie prowadzili w ten sposób działalność publiczną niedającą pogodzić się z zasadami niezależności sądów i niezawisłości […]


Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Przemysław Radzik wszczął postępowania dyscyplinarne wobec sędziego Waldemara Żurka, sędziego Piotra Gąciarka, sędziego Pawła Juszczyszyna i sędzi Doroty Zabłudowskiej za udział 27 listopada br. w konwencji Komitetu Obrony Demokracji, gdzie publicznie krytykowali tzw. reformę sądownictwa i działania Rzeczników Dyscyplinarnych.
Zdaniem Rzecznika sędziowie prowadzili w ten sposób działalność publiczną niedającą pogodzić się z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów (czego zakazuje art. 178 § 3 Konstytucji RP) oraz uchybili godność urzędu.
Na koniec swojego komunikatu Rzecznik Dyscyplinarny Piotr Schab „przypomina”, że stosownie do treści art. 109 § 1a Usp za popełnienie przewinienia dyscyplinarnego polegającego na prowadzeniu działalności publicznej niedającej pogodzić się z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sądów wymierza się karę przeniesienia na inne miejsce służbowe lub karę złożenia sędziego z urzędu.