22 lipca 2020

„Zarzuty dyscyplinarne dla 14 sędziów za zatajenie członkostwa w Forum Współpracy Sędziów”


Udostępnij

„Zarzuty dyscyplinarne za zatajenie w składanych oświadczeniach członkostwa w Forum Współpracy Sędziów przedstawiono 14 sędziom, w tym 5 z sądów apelacyjnych, 5 z okręgowych i 4 z rejonowych – poinformował w środę zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów Przemysław Radzik.” „Jak wskazano w komunikacie na stronie sędziowskiego rzecznika dyscyplinarnego, przewinienie dyscyplinarne miało polegać na „oczywistej i rażącej […]


„Zarzuty dyscyplinarne za zatajenie w składanych oświadczeniach członkostwa w Forum Współpracy Sędziów przedstawiono 14 sędziom, w tym 5 z sądów apelacyjnych, 5 z okręgowych i 4 z rejonowych – poinformował w środę zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów Przemysław Radzik.”

„Jak wskazano w komunikacie na stronie sędziowskiego rzecznika dyscyplinarnego, przewinienie dyscyplinarne miało polegać na „oczywistej i rażącej obrazie przepisów prawa” w ten sposób, iż sędziowie ci zobowiązani do złożenia pisemnych oświadczeń odmówili podania w nich danych i informacji dotyczących przynależności do zrzeszeń i stowarzyszeń „zatajając fakt członkostwa w zrzeszeniu Forum Współpracy Sędziów i w jego organie o nazwie Stałe Prezydium” oraz okres członkostwa w tych strukturach.”

„O zarzutach dyscyplinarnych dla sędziów napisał portal wpolityce.pl, według którego zarzuty takie przedstawiono m.in. sędziom Waldemarowi Żurkowi i Bartłomiejowi Staroście.”

„Forum Współpracy Sędziów (FWS) jak zaznaczono na jego stronie „jest niesformalizowaną płaszczyzną porozumienia, platformą współpracy, zapewniającą komunikację pomiędzy sędziami różnych sądów w Polsce”. „FWS utworzone zostało na podstawie uchwał zebrań Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów oraz Przedstawicieli Zebrań Sędziów Sądów Apelacyjnych z dnia 20 marca 2017 r. Stworzenie Forum było reakcją na pozbawienie sędziów organów samorządu sędziowskiego na szczeblu ogólnopolskim, dokonane dalece odbiegającą od standardów konstytucyjnych nowelizacją ustawy o KRS z 8 grudnia 2017 r.” – napisano na stronie organizacji.”

Tekst pochodzi z portalu GazetaPrawna.pl

Pełna treść artykułu: GazetaPrawna.pl: „Zarzuty dyscyplinarne dla 14 sędziów za zatajenie członkostwa w Forum Współpracy Sędziów”