4 grudnia 2019

Zarzut popełnienia 55 przewinień dyscyplinarnych sędziego Krystiana Markiewicza


Udostępnij

55 przewinień dyscyplinarnych sędziego Krystiana Markiewicza, Prezesa Stowarzyszenia Sędziów „Iustitia” – taki zarzut przedstawił w dzisiejszym komunikacie Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Przemysław Radzik. Jednocześnie Rzecznik złożył wniosek o zawieszenie sędziego w czynnościach służbowych w Sądzie Okręgowym w Katowicach. Zarzuty Rzecznika dotyczą m.in.: „manifestu politycznego” jakim miało być kwestionowanie legalności powołania Krajowej Rady Sądownictwa i funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej SN […]


55 przewinień dyscyplinarnych sędziego Krystiana Markiewicza, Prezesa Stowarzyszenia Sędziów „Iustitia” – taki zarzut przedstawił w dzisiejszym komunikacie Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Przemysław Radzik.

Jednocześnie Rzecznik złożył wniosek o zawieszenie sędziego w czynnościach służbowych w Sądzie Okręgowym w Katowicach.

Zarzuty Rzecznika dotyczą m.in.: „manifestu politycznego” jakim miało być kwestionowanie legalności powołania Krajowej Rady Sądownictwa i funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej SN oraz zastosowanie wyroku TSUE, co zdaniem Rzecznika jest naruszeniem zasady apolityczności sędziego.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych