20 kwietnia 2022

Wyborcza.pl: „Unijne kary nie powstrzymują Izby Dyscyplinarnej. Dziś zajmie się sędzią Rutkiewiczem”


Udostępnij

Mimo, że Komisja Europejska zaczęła potrącać z funduszy unijnych dla Polski kary za funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej (1 mln euro za każdy dzień) to Izba ta nadal działa i dzisiaj o godz. 12.30 zajmie się sprawą sędziego Sądu Rejonowego w Elblągu Macieja Rutkiewicza. Zarzut wobec sędziego Macieja Rutkiewicza dotyczy tego, że uznał on za nieskuteczne uchylenie […]


Mimo, że Komisja Europejska zaczęła potrącać z funduszy unijnych dla Polski kary za funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej (1 mln euro za każdy dzień) to Izba ta nadal działa i dzisiaj o godz. 12.30 zajmie się sprawą sędziego Sądu Rejonowego w Elblągu Macieja Rutkiewicza.
Zarzut wobec sędziego Macieja Rutkiewicza dotyczy tego, że uznał on za nieskuteczne uchylenie immunitetu prokuratora przez Izbę Dyscyplinarną i wskazał, że Izba te nie jest sądem w rozumieniu prawa krajowego, ani europejskiego, a jej członkowie zostali do niej powołani z rażącym naruszeniem prawa.
15 grudnia 2021 r. Izba w I instancji zawiesiła w czynnościach sędziego Rutkiewicza i obniżyła jego wynagrodzenie o 40%. Z rozstrzygnięciem nie zgodził się obwiniony, a jego obrońcy SSN Michał Laskowski oraz SSN Piotr Prusinowski złożyli zażalenia.
Dzisiaj Izba Dyscyplinarna ma zająć się rozpoznaniem zażaleń obrońców. Sprawozdawcą będzie Konrad Wytrykowski, który wcześniej poprosił neo-Krajową Radę Sądownictwa o zbadanie, czy obrońca obwinionego, SSN Piotr Prusinowski, nie naruszył zasad etyki sędziowskiej.