2 czerwca 2022

Wyborcza.pl: „Sędzia Beata Morawiec: Koledzy kazali mi zgrać dokumenty na pendrive’a. Dwa dni później przyszło CBA”


Udostępnij

„Sędzia Beata Morawiec: Ziobro nigdy nie wydał żadnego orzeczenia, nie podjął pracy w zawodzie. Jest papierowym prokuratorem.” Rozmowa z sędzią Beatą Morawiec, prezeską Stowarzyszenia Sędziów Themis, o kulisach odwołania jej w 2017 r. ze stanowiska Prezeski Sądu Okręgowego w Krakowie, próbie uchylenia jej immunitetu przez Izbę Dyscyplinarną i odbudowie wymiaru sprawiedliwości w Polsce. „Zwolnienie mnie […]


„Sędzia Beata Morawiec: Ziobro nigdy nie wydał żadnego orzeczenia, nie podjął pracy w zawodzie. Jest papierowym prokuratorem.”

Rozmowa z sędzią Beatą Morawiec, prezeską Stowarzyszenia Sędziów Themis, o kulisach odwołania jej w 2017 r. ze stanowiska Prezeski Sądu Okręgowego w Krakowie, próbie uchylenia jej immunitetu przez Izbę Dyscyplinarną i odbudowie wymiaru sprawiedliwości w Polsce.
„Zwolnienie mnie z funkcji prezesa sądu okręgowego faksem, pod usprawiedliwioną nieobecność osoby bezpośrednio zainteresowanej, bez uzasadnienia, to już jest skandal. Sposób prowadzenia przez prokuraturę postępowania przygotowawczego bez możliwości przedstawienia swojego stanowiska, przecież nie zostałam przesłuchana, potem wydanie postanowienia o przeszukaniu u mnie w domu, choć chronił mnie immunitet. Postępowanie Izby Dyscyplinarnej, która jest nielegalna.A w październiku 2021 zostałam przeniesiona z wydziału do wydziału arbitralną decyzją bez możliwości odwołania się. To jest naruszenie mojego prawa do sądu. I podstawa do skargi do ETPC, znowu będę się sądzić z moim sądem okręgowym. Mam już dwie skargi w ETPC. Jedna dotyczy tego, że w mojej sprawie orzekała nielegalna ID, a druga, że nie miałam możliwości odwołać się od decyzji prezesa przeniesienia mnie z wydziału do wydziału. Przeniesienia bez powodu, bo przecież deklaracja orzekania zgodnie z prawem nie może być powodem do represji.”
„Fikcyjna likwidacja Izby Dyscyplinarnej poprzez zmianę jej nazwy na Izbę Odpowiedzialności Zawodowej, z tymi samymi wadliwie powołanymi sędziami, już w strukturach Sądu Najwyższego – nie realizuje zalecenia likwidacji ID. Przywrócenie do pracy jedynie Pawła Juszczyszyna nie realizuje zalecenia umożliwienia przywrócenia do pracy pozostałych sześciu aktualnie zawieszonych przez ID sędziów. Dalsze obowiązywanie „ustawy kagańcowej” i brak realnych projektów zmiany przepisów nie realizuje zalecenia zmiany systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Myślę więc, że Komisja Europejska będzie czujna. Zatwierdzenie Krajowego Planu Odbudowy to jeszcze nie wypłata środków unijnych.”
Tekst pochodzi z portalu Wyborcza.pl