9 września 2021

Wyborcza.pl: „Rzecznik Radzik nie poradził, za to minister Ziobro odsunął od orzekania sędziego z Częstochowy. Za stosowanie się do wyroków TSUE”


Udostępnij

„W czwartek 9 września o godz. 10 na służbowej poczcie mailowej prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie pojawiła się decyzja szefa resortu sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry o odsunięciu od wykonywania obowiązków służbowych sędziego Adama Synakiewicza. To on jako pierwszy w Polsce uchylił wyrok z powodu zasiadania w składzie orzekającym w I instancji nieuprawnionej sędzi.” „Przypomnijmy, w sierpniu […]


„W czwartek 9 września o godz. 10 na służbowej poczcie mailowej prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie pojawiła się decyzja szefa resortu sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry o odsunięciu od wykonywania obowiązków służbowych sędziego Adama Synakiewicza. To on jako pierwszy w Polsce uchylił wyrok z powodu zasiadania w składzie orzekającym w I instancji nieuprawnionej sędzi.”

Przypomnijmy, w sierpniu sędzia Adam Synakiewicz z wydziału odwoławczego Sądu Okręgowego w Częstochowie uchylił wyrok Sądu Rejonowego w Zawierciu, ponieważ w składzie sądu I instancji zasiadała sędzia rekomendowana przez neo-KRS. Sędzia z Częstochowy powołał się przy tym na wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Reczkowicz przeciwko Polsce oraz zgodnie z orzeczeniami TSUE z 14 i 15 lipca 2021 r. pominął przepisy tzw. ustawy kagańcowej, które zakazywały sędziom sądów powszechnych badania statusu osób powołanych na stanowiska sędziowskie.”

Sędzia Adam Synakiewicz z wydziału odwoławczego Sądu Okręgowego w Częstochowie uchylił wyrok Sądu I instancji z powodu zasiadania w składzie orzekającym nieuprawnionej sędzi (nominowanej przez neoKRS).
Sędzia Iwona Służałek-Pilarska, która orzekała w I instancji w Sądzie Rejonowym w Zawierciu, otrzymała w 2019 roku rekomendację na sędziego od obecnej Krajowej Rady Sądownictwa. Według TSUE niezależność Rady jest wątpliwa. Według ETPC obecna KRS nie jest niezależna, a proces powoływania sędziów z jej udziałem był wadliwy – bo pozwalał politykom wpływać na to, kto zostanie sędzią.
Po wydaniu przez sędziego Adama Synakiewicza wyroku uchylającego wyrok I instancji Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Przemysław Radzik zażądał zawieszenia sędziego w czynnościach.
Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie odmówił Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Przemysławowi Radzikowi, by odsunąć „karnie” od orzekania sędziego Adama Synakiewicza.
Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro stwierdził, że sędzia Adam Synakiewicz powinien zostać usunięty z zawodu. Już wieczorem tego samego dnia powołany przez Zbigniewa Ziobrę na funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych i prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie Piotr Schab wydał komunikat, w którym poinformował, że jego zastępca wszczął postępowanie wyjaśniające w związku z wydaniem wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie.
Przesłanki zastosowania natychmiastowej przerwy w czynnościach służbowych sędziego na podstawie art.130 § 1 ustawy o ustroju sądów powszechnych stanowi, że „Jeżeli sędziego zatrzymano z powodu schwytania na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa umyślnego albo jeżeli ze względu na rodzaj czynu dokonanego przez sędziego powaga sądu lub istotne interesy służby wymagają natychmiastowego odsunięcia go od wykonywania obowiązków służbowych, prezes sądu albo Minister Sprawiedliwości mogą zarządzić natychmiastową przerwę w czynnościach służbowych sędziego aż do czasu wydania uchwały przez sąd dyscyplinarny, nie dłużej niż na miesiąc.”
Tekst pochodzi z portalu Wyborcza.pl