18 lutego 2019

Wyborcza_Raport z nacisków wobec sęd

Wyborcza.pl Raport z nacisków wobec sędziów. „Ziobro zyskał narzędzie do tresury”


Udostępnij

„Sędziowie, którzy wydają wyroki nie po myśli władzy, spotykają się z naciskami i represjami – wynika z raportu Komitetu Obrony Sprawiedliwości. – Zbigniew Ziobro dostał narzędzie do tresowania sędziów – komentuje konstytucjonalista. „3 kwietnia 2018 r. zaczął funkcjonować nowy system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. W konsekwencji sędziowie stali się ofiarami nacisków ze strony polityków. Szykany dotykają […]


„Sędziowie, którzy wydają wyroki nie po myśli władzy, spotykają się z naciskami i represjami – wynika z raportu Komitetu Obrony Sprawiedliwości. – Zbigniew Ziobro dostał narzędzie do tresowania sędziów – komentuje konstytucjonalista.

„3 kwietnia 2018 r. zaczął funkcjonować nowy system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. W konsekwencji sędziowie stali się ofiarami nacisków ze strony polityków. Szykany dotykają zwłaszcza sędziów, którzy podejmują aktywność publiczną i krytycznie odnoszą się do zmian w wymiarze sprawiedliwości wprowadzanych przez obecną koalicję rządzącą” – to najważniejszy wniosek z opublikowanego w piątek raportu „Państwo, które karze”.

(…)

– Władza, nadużywając swoich uprawnień, próbuje przejąć kontrolę nad wymiarem sprawiedliwości. Postępowania, naciski i represje są ostatnim elementem ciągu technologicznego – podsumowuje raport Maria Ejchart-Dubois, prezeska Stowarzyszenia im. Profesora Zbigniewa Hołdy.

System dyscyplinarny w rękach Ziobry
Dotąd postępowanie dyscyplinarne sędziów było niezależne od władzy. Wszystko zmieniło się w ubiegłym roku wraz z prezydencką reformą sądownictwa. Andrzej Duda otworzył Ziobrze drogę do dyscyplinowania sędziów. Teraz to minister wyznacza sędziów sądów dyscyplinarnych pierwszej instancji, a także oskarżycieli – „głównych” rzeczników dyscyplinarnych w kraju. Nowy sąd dyscyplinarny drugiej instancji – Izbę Dyscyplinarną SN – pomogli obsadzić wybrani przez Sejm członkowie nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Dziś orzekają w niej m.in. dawni prokuratorzy Ziobry i prawnicy powiązani z PiS. Sam minister może zainicjować postępowanie dyscyplinarne wobec sędziego.

„Celem zmian było podporządkowanie systemu karania sędziów władzy wykonawczej, a co za tym idzie – uzyskanie możliwości wpływania na sędziów oraz uzyskanie narzędzi do usuwania z zawodu niewygodnych sędziów” – uważają członkowie KOS.

Tworzenie nowego systemu dyscyplinarnego dobiegło końca jesienią, chociaż sędziowie już wcześniej spotykali się z naciskami polityków. Komitet omawia różne formy represji. Najdrastyczniejsze dotyczą sfery orzeczniczej. (…)”

Artykuł pochodzi z portalu Wyborcza.pl

Pełna treść: Wyborcza.pl Raport z nacisków wobec sędziów. „Ziobro zyskał narzędzie do tresury”

Zobacz też:

Raport KOS „Państwo, które karze. Czyli naciski i represje wobec polskich sędziów i prokuratorów.”

Analiza FOR „System dyscyplinarny sędziów pod kontrolą Ministra Sprawiedliwości”

Archiwum Represji