6 stycznia 2022

Wyborcza.pl: „Komitet Obrony Sprawiedliwości: Sąd Najwyższy ma być reżimową przybudówką”


Udostępnij

„Kolejne nowelizacje ustaw o Sądzie Najwyższym mają doprowadzić do tego, by stał się taką reżimową przybudówką jaką jest Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej – mówił podczas konferencji mec. Michał Wawrykiewicz.” „–  W ostatnich latach przeprowadzono 11 nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. To wszystko zmierza do całkowitego zniewolenia SN, aby stał się taką reżimową przybudówką jaką jest Trybunał Konstytucyjny […]


„Kolejne nowelizacje ustaw o Sądzie Najwyższym mają doprowadzić do tego, by stał się taką reżimową przybudówką jaką jest Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej – mówił podczas konferencji mec. Michał Wawrykiewicz.”

–  W ostatnich latach przeprowadzono 11 nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. To wszystko zmierza do całkowitego zniewolenia SN, aby stał się taką reżimową przybudówką jaką jest Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej. Na szczęście jest tu wciąż 50 legalnych sędziów, którzy bronią praworządności – ocenił podczas konferencji Komitetu Obrony Sprawiedliwości mec. Michał Wawrykiewicz z Inicjatywy „Wolne Sądy”.”

„Przed siedzibą SN Komitet Obrony Sprawiedliwości podsumował w czwartek najważniejsze wydarzenia dotyczące funkcjonowania Sądu Najwyższego w 2021 roku, w szczególności w kontekście uniemożliwienia przez pełniącą funkcję pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzatę Manowską rozpoznania sprawy sędziego Waldemara Żurka.”

„Przypomnijmy. Jak opisywała krakowska „Wyborcza” Waldemar Żurek został przez Dagmarę Pawełczyk-Woicką, mianowaną przez Zbigniewa Ziobrę prezes krakowskiego sądu, przeniesiony z wydziału odwoławczego do pierwszoinstancyjnego. Uznał to za szykanę i odwołał się od decyzji. Jego odwołanie w Sądzie Najwyższym odrzucił Aleksander Stępkowski z Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Zrobił to, chociaż akta sprawy były w Izbie Cywilnej, która rozpoznawała wniosek o wyłączenie sędziów z Izby Kontroli. Właśnie wtedy siedmioosobowy skład Izby Cywilnej SN zapytał TSUE o status neosędziego Stępkowskiego i o legalność wydanych przez niego rozstrzygnięć.”

„TSUE uznał, że jeśli sędziego powołano z rażącym naruszeniem prawa, jego orzeczenie należy uznać za niebyłe. Akta po wyroku TSUE wróciły do SN i powinny trafić do składu, który zadał to pytanie prejudycjalne. Ale jego członkowie ich nie dostali.”

„Przedstawiciele KOS upominają się, by Małgorzata Manowska wydała akta sędziom. – To sprawa bez precedensu, z taką zuchwałością w wymiarze sprawiedliwości nie spotykaliśmy się przez te 30 lat – podkreślił mec. Wawrykiewicz.”

Tekst pochodzi z portalu Wyborcza.pl

Pełna treść artykułu: Wyborcza.pl: „Komitet Obrony Sprawiedliwości: Sąd Najwyższy ma być reżimową przybudówką”