4 grudnia 2018

KOSWyborcza_Dyscyplinarka za obronę sądów

Wyborcza.pl „Dyscyplinarka za obronę sądów. Czy prokurator może manifestować?”


Udostępnij

Prokurator krajowy Bogdan Święczkowski żąda ukarania prokuratora z Legnicy za udział w manifestacji KOD w obronie sądów. Zarzuca mu naruszenie zasady apolityczności. (…) Postępowanie dotyczy prokuratora Piotra Wójtowicza. Przed wprowadzeniem „dobrej zmiany” w prokuraturze był szefem Prokuratury Okręgowej w Legnicy. Potem został przez swego następcę zdegradowany i oddelegowany do pracy w Prokuraturze Rejonowej w tym […]


Prokurator krajowy Bogdan Święczkowski żąda ukarania prokuratora z Legnicy za udział w manifestacji KOD w obronie sądów. Zarzuca mu naruszenie zasady apolityczności.

(…)

Postępowanie dotyczy prokuratora Piotra Wójtowicza. Przed wprowadzeniem „dobrej zmiany” w prokuraturze był szefem Prokuratury Okręgowej w Legnicy. Potem został przez swego następcę zdegradowany i oddelegowany do pracy w Prokuraturze Rejonowej w tym mieście. Dyscyplinarkę zrobiono mu za uczestnictwo w manifestacji w obronie niezależności sądownictwa w lipcu 2017 r.

(…)

We wrześniu rzecznik dyscyplinarny umorzył postępowanie w tej sprawie. Uznał, że czyny prokuratora Wójtowicza były „znikomo szkodliwe”. Prokurator nie może demonstracyjnie ujawniać swoich poglądów politycznych, ale – zdaniem rzecznika – może być uczestnikiem pokojowych zgromadzeń, co nie oznacza działalności politycznej. Rzecznik miał jedynie zastrzeżenia do wypowiedzi prokuratora Wójtowicza: była ona według niego sarkastyczna i nie powinna mieć miejsca. Ale miała charakter spontaniczny, nieprzemyślany, a więc padła bez zaplanowanej motywacji.

Do akcji wkroczył jednak sam Bogdan Święczkowski, prokurator krajowy, bliski współpracownik Zbigniewa Ziobry. Wniósł odwołanie, w którym przekonuje, że prokurator Wójtowicz naruszył zasadę apolityczności prokuratury i osłabił zaufanie do swej bezstronności. Święczkowski zarzuca rzecznikowi dyscyplinarnemu błędną ocenę charakteru ubiegłorocznej manifestacji. Jeśli jej celem było wyrażenie sprzeciwu wobec regulacji prawnych popartych przez większość parlamentarną, to manifestacja miała charakter polityczny. Zdaniem Święczkowskiego już samo udzielenie przez prokuratora wypowiedzi dziennikarzowi to „demonstracyjne ujawnienie poglądów politycznych”. A to, że wypowiedź była nieprzemyślana czy spontaniczna, to w odniesieniu do prokuratora okoliczności, które zasługują nie na pochwałę, ale „na napiętnowanie”.

Tekst autorstwa Ewy Ivanowej pochodzi ze strony Wyborcza.pl

Pełna wersja artykułu: Dyscyplinarka za obronę sądów. Czy prokurator może manifestować?