16 maja 2019

Wyborcza_O sędzi która może unicestwićIzbę Dyscyplinarną_zdjęcie

Wyborcza „O sędzi, która może unicestwić Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego”


Udostępnij

„Poznańska sędzia Monika Frąckowiak z Iustitii pozwała sędziego Jana Majchrowskiego z Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. To precedensowy pozew: jeśli sędzia zwycięży, może de facto unicestwić całą Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Sędzia Frąckowiak orzeka w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto w wydziale cywilnym. Otwarcie przeciwstawia się upolitycznieniu sądów. Jest członkiem zarządu poznańskiej Iustitii i członkiem zarządu Międzynarodowego […]


„Poznańska sędzia Monika Frąckowiak z Iustitii pozwała sędziego Jana Majchrowskiego z Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. To precedensowy pozew: jeśli sędzia zwycięży, może de facto unicestwić całą Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego.

Sędzia Frąckowiak orzeka w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto w wydziale cywilnym. Otwarcie przeciwstawia się upolitycznieniu sądów. Jest członkiem zarządu poznańskiej Iustitii i członkiem zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów i Prokuratorów MEDEL. To największa i najbardziej prestiżowa organizacja sędziów i prokuratorów w Europie. Od czasu „dobrej zmiany” znalazła się na celowniku rzeczników dyscyplinarnych – m.in. za udział w symulacjach rozpraw na festiwalu Pol’and’Rock Jurka Owsiaka oraz za wypowiedzi w mediach i podczas poznańskich Łańcuchów Światła, czyli manifestacji w obronie sądów.

Lokalni rzecznicy dyscyplinarni z reguły umarzali sprawy, ale w styczniu za sędzię wziął się Przemysław Radzik, zastępca głównego rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych (powołany w czerwcu 2018 r. przez Zbigniewa Ziobrę) – wszczął wobec sędzi dyscyplinarkę i postawił jej 172 zarzuty, głównie za nieterminowość (nieusprawiedliwioną) w sporządzaniu uzasadnień orzeczeń (168 zarzutów).

Wadliwa procedura powołania

Sędzia Frąckowiak zaczęła się bronić, ale nie przed sądem dyscyplinarnym (złożonym z sędziów powołanych przez Ziobrę). Złożyła do Sądu Najwyższego pozew, w którym domaga się uznania, że Jan Majchrowski z Izby Dyscyplinarnej SN nie pozostaje w stosunku służbowym sędziego SN. Podstawą prawną pozwu jest art. 189 kodeksu postępowania cywilnego, który służy ustaleniu istnienia albo nieistnienia stosunku prawnego. Może go wnieść ktoś, kto ma w tym interes prawny. (…)

Dlaczego sędzia pozywa Majchrowskiego? Bo to on wyznaczył sąd dyscyplinarny w Lublinie do rozpatrzenia jej dyscyplinarki w pierwszej instancji.

Wyłączenie Izby Dyscyplinarnej

Sprawy z zakresu prawa pracy sędziów SN rozstrzyga Izba Dyscyplinarna. Sędzia Frąckowiak domaga się jednak, aby sprawę rozpatrzyła Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, której prezesem jest Józef Iwulski. Jej zdaniem wszyscy sędziowie Izby Dyscyplinarnej podlegają wyłączeniu z mocy ustawy. Powód? Rozstrzygnięcie, które zapadnie, będzie wpływało na zakres ich praw i obowiązków. Bo wobec powołań wszystkich sędziów z tej izby można postawić takie same zarzuty jak te związane z powołaniem Majchrowskiego.

Frąckowiak chce też, aby Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN przedstawiła pełnemu składowi Sądu Najwyższego zagadnienie prawne. W uproszczeniu chodzi w nim o odpowiedź na pytanie, czy osoba powołana przez prezydenta na stanowisko sędziego w następstwie obwieszczenia bez wymaganej kontrasygnaty premiera jest sędzią uprawnionym do orzekania w SN.”

Artykuł autorstwa Ewy Ivanovej pochodzi z portalu Wyborcza.pl

Pełna treść: Wyborcza „O sędzi, która może unicestwić Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego”

Zobacz też: Monika Frąckowiak – Archiwum Represji