Zawiadomienie o popełnieniu deliktu dyscyplinarnego przez adwokata Jacka Dubois


Udostępnij

Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego Bogdan Święczkowski złożone zawiadomienie o popełnieniu deliktu dyscyplinarnego przez adw. Jacka Dubois.


Delikt ten polegał na użyciu w wypowiedzi medialnej sformułowania: „że psim obowiązkiem prokuratury jest zapoznać obrońców i podejrzanych ze wszystkimi dowodami”. Wypowiedź ta, zdaniem prokuratury narusza zasadę zachowania umiaru i oględności w wypowiedziach.

W związku z umorzeniem postępowania przez Rzecznika Dyscyplinarnego, prok. Bogdan Święczkowski złożył odwołanie do Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie. Co więcej, po utrzymaniu w mocy umorzenia przez Sąd Dyscyplinarny, skierował on kasację do nowo powstałej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Podjął takie działanie mimo że nie przysługuje mu taki środek odwoławczy.

Więcej: Opinia Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS ws. działań podejmowanych przez Pierwszego Zastępcę Prokuratora Generalnego Bogdana Święczkowskiego w stosunku do adwokata Jacka Dubois


27 lutego 2019