Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego umorzył postępowanie dyscyplinarne wobec sędzi Barańskiej-Małuszek


Udostępnij

Zastępca Rzecznika Dyscyplinranego Sędziów Sądów Powszechnych Przemysław Radzik umorzył postępowanie dyscyplinarne wobec sędzi Olimpii Barańskiej-Małuszek.


Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego zarzucił sędzi popełnienie 10 przewinień w postaci naruszenia przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Naruszenie polegało na nieterminowym sporządzaniu uzasadnień przez sędzie Olimpię Barańską-Małuszek.

Zobacz też: Przemysław Radzik – Archiwum Represji


4 kwietnia 2019