Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sądów Powszechnych Przemysław Radzik przejął postępowanie przeciwko sędziemu Jęksie


Udostępnij

Zastępca Rzecznik Dyscyplinarnego Przemysław Radzik przejął postępowanie przeciwko sędziemu Sławomirowi Jęksie.


Wcześniej umorzyła je Mariola Głowacka, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu, która  uznała, że sędzia Jęksa nie dopuścił się przewinienia dyscyplinarnego.

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Przemysław Radzik, w postanowieniu z 20 listopada 2018r. wskazał, że „wydanie postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego było prawnie niedopuszczalne”.

Więcej: GazetaPrawna.pl „Rzecznik dyscyplinarny zajmie się jednak sprawą sędziego Sławomira Jęksy”


27 listopada 2018