Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Radzik stawia zarzuty sędziemu Omelanowi za dysponowanie dokumentami


Udostępnij

Zastepca Rzecznika Dyscyplinarnego Sądów Powszechnych Przemysław Radzik skierował pismo do sędziego Marka Omelana. Zarzuca w nim, że sędzia Omelan podczas przesłuchania przez Rzecznika Dyscyplinarnego dysponował dokumentami, którymi jako już były Prezes Sądu nie powinien.


Chodzi o dokumenty z narady sędziowskiej,które potwierdzały zachowanie ławniczki, na którą jako prezes złozył skargę do urzędu miasta.

W 2017 roku sędzia Marek Omelan skierował do Rady Miejskiej w Elblągu wniosek o odwołanie jednej z ławniczek. Jak twierdzi jej zachowanie podczas narady w sprawie wyroku „urągało wszelkim elementarnym zasadom kultury i etyki”. W tym celu, jako dowód, sędzia przekazał urzędnikom dokumenty opisujące przebieg narady sędziowskiej.

W tej sprawie rzecznik przy Sądzie Apelacyjnym odmówił wszczęcia postępowania, a sąd w Warszawie pozostawił bez rozpoznania zażalenie Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Sąd wskazał, że minister złożył środek nieznany ustawie, ponieważ powinien wnieść sprzeciw.  W tej sytuacji Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Przemysław Radzik postawił sędziemu Omelanowi kolejne zarzuty dyscyplinarne.

Zobacz też: Przemysław Radzik – Archiwum Represji


27 marca 2019