Wyborcza.pl: Władza nie odpuszcza sędziemu Waldemarowi Żurkowi. „Przykład, jak głęboko wchodzimy w państwo autorytarne”


Udostępnij

„Zastępca rzecznika dyscyplinarnego dla sądów Przemysław Radzik ściga sędziego Waldemara Żurka. Tym razem za to, że nie podał swojej przynależności do zrzeszenia Forum Współpracy Sędziów. – Już nie jestem w stanie zliczyć postępowań przeciwko mnie – komentuje Żurek.” „Radzik, który został zastępcą rzecznika dyscyplinarnego dla sędziów po tym, jak PiS przeforsował zmiany w sądownictwie, wszczął […]


„Zastępca rzecznika dyscyplinarnego dla sądów Przemysław Radzik ściga sędziego Waldemara Żurka. Tym razem za to, że nie podał swojej przynależności do zrzeszenia Forum Współpracy Sędziów. – Już nie jestem w stanie zliczyć postępowań przeciwko mnie – komentuje Żurek.”

„Radzik, który został zastępcą rzecznika dyscyplinarnego dla sędziów po tym, jak PiS przeforsował zmiany w sądownictwie, wszczął przeciwko krakowskiemu sędziemu postępowanie dyscyplinarne w tej sprawie. Uważa, że sędzia Żurek złamał zapisy ustawy o ustroju sądów powszechnych.”

PiS, dokonując zmian w sądownictwie, wprowadził w ubiegłym roku do ustawy o ustroju sądów powszechnych obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o członkostwie w zrzeszeniu, w tym w stowarzyszeniu – ze wskazaniem nazwy i siedziby zrzeszenia, pełnionych funkcji oraz okresu członkostwa oraz o funkcji pełnionej w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej. Przeciwko temu zapisowi protestowały stowarzyszenia sędziowskie, m.in. Stowarzyszenie Sędziów Iustitia, które podkreślała, że jest on sprzeczny z podstawowymi prawami człowieka takimi jak prawo do poszanowania życia prywatnego, wolność wyznania, wolność gromadzenia się i stowarzyszania się, wyrażonymi w Konstytucji RP.”

Tekst pochodzi z portalu Wyborcza.pl

Pełna treść artykułu: Wyborcza.pl: Władza nie odpuszcza sędziemu Waldemarowi Żurkowi. „Przykład, jak głęboko wchodzimy w państwo autorytarne”


5 sierpnia 2020