Wiceminister Patryk Jaki komentuje działanie sędzi Fronczyk jako przejaw zemsty wobec niego


Udostępnij

Wiceminister Patryk Jaki skomentował działania sądu i sędzi Alicji Fronczyk jako przejaw zemsty wobec niego za krytykowanie sądów.


Była to reakcja wiceministra na wydane postanowienie sądu. Postanowienie dotyczyło odmowy odrzucenia pozwu jednego z posłów przeciwko wiceministrowi o naruszenie dóbr osobistych.

Wiceminister Jaki zasugerował również, że sędzia Alicja Fronczyk z Sądu Okręgowego w Warszawie prowadząca tę sprawę, była już wcześniej znana z politycznych wyroków. W czasie rozprawy i po jej zakończneniu groził sędzi wszczęciem postępowania dyscyplinarnego.

Zobacz też: Raport KOS „Państwo, które karze. Czyli naciski i represje wobec polskich sędziów i prokuratorów”

 


9 września 2016