TVN24: Sędziowie z zarzutami dyscyplinarnymi. „W dzisiejszych czasach naturalna konsekwencja pełnienia służby”


Udostępnij

„Dwoje sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach, pełniących w nim rolę rzeczników, jest wśród czternastu sędziów, którym przedstawiono zarzuty dyscyplinarne za zatajenie członkostwa w Forum Współpracy Sędziów. – Zupełnie pozbawione podstaw, zwłaszcza w porządku konstytucyjnym, jest żądanie od sędziów wypowiadania się na temat przynależności do stowarzyszeń – ocenił jeden z sędziów, Robert Kirejew.” „Zastępca rzecznika dyscyplinarnego […]


„Dwoje sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach, pełniących w nim rolę rzeczników, jest wśród czternastu sędziów, którym przedstawiono zarzuty dyscyplinarne za zatajenie członkostwa w Forum Współpracy Sędziów. – Zupełnie pozbawione podstaw, zwłaszcza w porządku konstytucyjnym, jest żądanie od sędziów wypowiadania się na temat przynależności do stowarzyszeń – ocenił jeden z sędziów, Robert Kirejew.”

„Zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych Przemysław Radzik informował 22 lipca o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego przeciwko 14 sędziom związanym z nieformalną grupą Forum Współpracy Sędziów.”

„Radzik przedstawił zarzuty dyscyplinarne pięciorgu sędziom sądów apelacyjnych, pięciorgu sędziom sądów okręgowych i czworgu sędziom sądów rejonowych. Jak wskazano wówczas w komunikacie, przewinienie dyscyplinarne miało polegać na „oczywistej i rażącej obrazie przepisów prawa” w ten sposób, iż sędziowie ci, zobowiązani do złożenia pisemnych oświadczeń, odmówili podania w nich danych i informacji dotyczących przynależności do zrzeszeń i stowarzyszeń, „zatajając fakt członkostwa w zrzeszeniu Forum Współpracy Sędziów i w jego organie o nazwie Stałe Prezydium” oraz okres członkostwa w tych strukturach.”

„Wśród osób, którym przedstawiono zarzuty są sędziowie Sądu Apelacyjnego w Katowicach Aleksandra Janas i Robert Kirejew, którzy pełnią tam role rzeczników prasowych. Sędzia Robert Kirejew powiedział we wtorek w rozmowie z TVN24, że zareagował zdziwieniem, gdy otrzymał odpis postanowienia zastępcy rzecznika dyscyplinarnego o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego.”

Tekst pochodzi z portalu TVN24

Pełna treść artykułu: TVN24: Sędziowie z zarzutami dyscyplinarnymi. „W dzisiejszych czasach naturalna konsekwencja pełnienia służby”


18 sierpnia 2020