Sędzia Zabłudowska wezwana przez rzecznika dyscyplinarnego Lasotę do złożenia pisemnych wyjaśnień


Udostępnij

Sędzia Dorota Zabłudowska otrzymała od rzecznika dyscyplinarnego Michała Lasoty wezwanie do złożenia pisemnych wyjaśnień.


Wyjaśnienia mają dotyczyć otrzymanej przez sędzię Nagrody Równości, którą wręczył w grudniu 2018 roku ówczesny Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

Rzecznik Lasota powołuje się na art. 114 § 2 Prawa o ustroju sądów powszechnych.  Wezwanie dotyczy „możliwego przewinienia dyscyplinarnego”.

Więcej:

Archiwum Osiatyńskiego „Dyscyplinarka grozi sędzi Zabłudowskiej za nagrodę od Adamowicza. „Uchybiła godności urzędu”

Dorota Zabłudowska – Archiwum Represji


5 marca 2019