Sędzia Markiewicz został przesłuchany przez rzecznika dyscyplinarnego


Udostępnij

Przemysław Radzik zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego przesłuchał sędziego Krystiana Markiewicza.


Było to przesłuchanie w charakterze świadka w sprawie przekroczenia granic swobody wypowiedzi publicznej. Pełnomocnikiem sędziego jest mec. Mikołaj Pietrzak.

Wezwanie na przesłuchanie oraz jego przebieg budzą wątpliwości.

Wezwanie na przesłuchanie w charakterze świadka jest niezgodne z art. 114 ustawy o ustroju sądów powszechnych, który mówi o możliwości wezwania sędziego tylko i wyłącznie do złożenia ustnego oświadczenia:

„Rzecznik dyscyplinarny w ramach czynności wyjaśniających może wezwać sędziego do złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego przedmiotu tych czynności, w terminie czternastu dni od dnia otrzymania wezwania. Rzecznik dyscyplinarny może również odebrać od sędziego oświadczenie ustne. Niezłożenie oświadczenia przez sędziego nie wstrzymuje dalszego biegu postępowania”.

Z przesłuchania sporządzany był protokół, co niezgodne jest z art. 307 kodeksu postępowania karnego:

„§ 2. W postępowaniu sprawdzającym nie przeprowadza się dowodu z opinii biegłego ani czynności wymagających spisania protokołu, z wyjątkiem przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie lub wniosku ościganie oraz czynności określonej w § 3.”

 

Więcej:

Wyborcza.pl „Katowicki sędzia Krystian Markiewicz skrytykował władze. Dostał wezwanie na przesłuchanie”

OKO.press „Sędziowie z Iustitii – Tuleya i Przymusiński – mogą mieć dyscyplinarki za krytykę nowej KRS”

OKO.press „Rzecznik dyscyplinarny Ziobry przesłuchuje sędziów z Iustitii za udział w festiwalu Owsiaka”

 


21 września 2018