Sędzia Sławomir Jęksa ma złożyć pisemne wyjaśnienia


Udostępnij

Mariola Głowacka, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu wezwała sędziego Jęksę do złożenia pisemnego wyjaśnienia.


Sprawa dotyczy postępowania Rzecznika Dyscyplinarnego w sprawie uzasadnienia do wyroku sędziego Jęksy. Sędzia orzekał w sprawie Joanny Jaśkowiak, żony prezydenta Poznania, która podczas demonstracji w obronie konstytucji użyła wulgaryzmów. Sędzia wydał wyrok uniewinniający. W uzasadnieniu odniósł się do sytuacji politycznej w Polsce.

Przemysław Radzik, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sądów Powszechnych wydał polecenie wszczęcia postępowania przeciwko sędziemu Jęksie. Zarzucił mu „uchybienie godności zawodu przez naruszenie zasady apolityczności oraz zasad etyki zawodowej”. Miało to „przynieść ujmę godności sędziego i podważyć zaufanie do jego niezawisłości i bezstronności politycznych ocen”.

Więcej: Wyborcza.pl „Rzecznik dyscyplinarny uważa, że sędzia Sławomir Jęksa naruszył zasadę apolityczności”


10 października 2018