Sędzia Frąckowiak ma złożyć piesemne wyjaśnienia


Udostępnij

Sędzia Monika Frąckowiak została wezwana do złożenia pisemnych wyjaśnień.


Wezwanie wystosował Antoni Łuczak, zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym
w Poznaniu.

Wezwanie jest związane z anonimowym donosem na sędzię Frąckowiak, które na początku września dotarło do Krajowej Rady Sądownictwa. Autor donosu chciał, aby KRS zajęła się wypowiedziami medialnymi sędzi dotyczącymi wprowadzanych zmian w wymiarze sprawiedliwości i ich krytyki.


12 września 2018