Sędzia Brazewicz wezwany przez Rzecznika Dyscyplinarnego Przemysława Radzika w charakterze świadka


Udostępnij

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Przemysław Radzik wezwał na przesłuchanie sędziego Włodzimierza Brazewicza.


Sędzia został wezwany w charakterze świadka na etapie prowadzonego przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego postępowania wyjaśniającego. Postępowanie wyjaśniające dotyczyło ocenionego przez zastępcę rzecznika dyscyplinarnego politycznego charakteru spotkania, w którym wziął udział sędzia Tuleya. Sędzia Brazewicz poprowadził to spotkanie.

Spotkanie odbyło się w Europejskim Centrum Solidarności i miało charakter otwarty. Odbywało się w miejscu publicznym, więc mogli się na nim pojawić politycy. Na tej podstawie Rzecznik Dyscyplinarny określił charakter spotkania jako polityczny.

Zobacz też:

Raport KOS „Państwo, które karze. Czyli naciski i represje wobec polskich sędziów i prokuratorów”

Igor Tuleya – Archiwum Represji

Przemysław Radzik – Archiwum Represji


10 października 2018