Sędzia Brazewicz wezwany przez Rzecznika Dyscyplinarnego Michała Lasotę do złożenia oświadczenia


Udostępnij

Rzecznik dyscyplinarny wykorzystał czynności wyjaśniające podjęte wobec sędziego Włodzimierza Brazewicza w sprawie „politycznego charakteru” spotkania w Europejskim Centrum Solidarności.


Sędzia Brazewicz poprowadził to spotkanie. Stało się ono pretekstem do sprawdzenia efektywności pracy sędziego i zgromadzenia na jego temat informacji. Po przesłuchaniu Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Michał Lasota skierował pismo do sędziego Brazewicza, w którym zobowiązał go do złożenia oświadczenia w sprawie nieterminowego sporządzania uzasadnień oraz „niezachowania drogi służbowej poprzez zwrócenie się w sprawie związanej z pełnionym urzędem, to jest z wezwaniem w charakterze świadka (…) do osób postronnych i podanie tej informacji do publicznej wiadomości.”

Rzecznik Michał Lasota zwrócił się też do kierownictwa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku o sporządzenie opinii o pracy sędziego, o wynikach statystycznych jego pracy, a także o informację, czy w latach 2002-2007 nie toczyły się przeciwko niemu czynności dyscyplinarne.

Więcej:

Rzeczpospolita „Przesłuchanie sędziego Brazewicza – RPO interweniuje u rzecznika dyscyplinarnego”

Zobacz też:

Raport KOS „Państwo, które karze. Czyli naciski i represje wobec polskich sędziów i prokuratorów”

Michał Lasota – Archiwum Represji

 


25 listopada 2018