Sąd nie zgodził się na uchylenie immunitetu sędzi Majcher


Udostępnij

„Sąd nie zgodził się na uchylenie immunitetu opolskiej sędzi Ireny Majcher, czego chciała Prokuratura Krajowa. W jej obronie stawało środowisko sędziowskie, uznając m.in., że prokuratura chce ingerować w sferę orzeczniczą sędziów”.


„Sprawa toczyła się w sądzie apelacyjnym we Wrocławiu, a orzekało w niej trzech sędziów dyscyplinarnych wybranych spośród grona, które na początku lipca zeszłego roku mianował do tej funkcji minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. O pociągnięcie do odpowiedzialności sędzi orzekającej w Krajowym Rejestrze Sądowym ubiegała się natomiast podległa Ziobrze Prokuratura Krajowa. Na dodatek w środowisku mówiło się, że chodzi o ukaranie jej za decyzje podejmowane w ramach jej swobody orzeczniczej.

Wczoraj sąd nie zgodził się na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędzi Ireny Majcher. – Sąd podzielił argumentację obrony i stwierdził, że w swoim postępowaniu pani sędzia nie uchybiła żadnemu przepisowi prawa. Nadto zebrany w sprawie materiał dowodowy nie uprawdopodobnił niedochowania przez sędzię sądu rejonowego Irenę Majcher jakichkolwiek obowiązków. Co warte podkreślenia, sąd dyscyplinarny uznał zeznania osoby zawiadamiającej Prokuraturę Krajową o możliwości popełnienia przestępstwa przez naszą Klientkę za niewiarygodne – napisali w oświadczeniu dla prasy obrońcy Ireny Majcher: Anna Korwin-Piotrowska, sędzia sądu okręgowego, oraz adwokat Jacek Różycki. (…)”

Artykuł pochodzi z portalu Wyborcza.pl

Pełna wersja artykułu: Wyborcza.pl „Nie będzie uchylenia immunitetu dla opolskiej sędzi”

 


30 stycznia 2019