Rzecznik Dyscyplinarny ściga sędzię Lutostańską za koszulkę „Konstytucja”


Udostępnij

Rzecznik Dyscyplinarny Michał Lasota żąda wyjaśnień od sędzi Doroty Lutostańskiej, która w rocznicę 100-lecia niepodległości Polski, wraz z innymi sędziami z Olsztyna, pozowała do pamiątkowego zdjęcia ubrana w koszulkę „Konstytucja”.


„Rzecznik Dyscyplinarny M. Lasota chciał od sędzi Lutostańskiej pisemne oświadczenie na temat jednej ze spraw, którą prowadziła w 2018 roku.

Chciał wiedzieć dlaczego sędzia nie wyłączyła się z niej, bo w jego ocenie była „okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jej bezstronności”. Rzecznik nie precyzuje, w jaki sposób sędzia miała uchybić bezstronności. Z okoliczności tej sprawy wiadomo jednak, że zastępcy rzecznika chodzi o sytuację z listopada 2018 roku.

Chodzi o sprawę związaną z akcją olsztyńskich działaczek KOD. W sierpniu 2018 roku ubrały one rzeźby pruskich bab – stoją na Starym Mieście – w koszulki z napisem „Konstytucja, Jędrek”. Za co policja chciała zrobić im sprawę o wykroczenie z artykułu 63 a par. 1, czyli o umieszczenie koszulek z napisem w miejscu publicznym, bez zgody zarządcy terenu. Sąd Rejonowy w Olsztynie w październiku odmówił jednak wszczęcia postępowania, uznając, że czyn dwóch działaczek KOD nie ma znamion wykroczenia i nie jest szkodliwy społecznie. Uznał też, że „W wyniku działań obwinionych rzeźby nie zostały w żaden sposób uszkodzone. Napisy na koszulkach nie zawierały haseł obraźliwych, nagannych, obrażających uczucia religijne”.

Sędzia 23 listopada 2018 roku podtrzymała odmowę wszczęcia postępowania. Też oceniła, że założenie koszulek „Konstytucja, Jędrek” na rzeźby nie było szkodliwe społecznie. Sędzia w orzeczeniu przyjęła, że działaczki KOD nie zakłóciły porządku publicznego, a ich akcja nie spotkała się z masowym zainteresowaniem”.

Artykuł pochodzi z portalu OKO.press

Pełna treść: Rzecznik dyscyplinarny ściga sędzię z Olsztyna za koszulkę „Konstytucja”. Pierwsza taka sprawa

Zobacz też: Raport KOS „Państwo, które karze. Czyli naciski i represje wobec polskich sędziów i prokuratorów”.


22 lutego 2019