Rp.pl: „Waldemar Żurek: sędzia ma obowiązek reagować na przepisy niezgodne z prawem”


Udostępnij

„Sędzia ma nie tylko prawo, ale wręcz obowiązek reagować na przepisy niezgodne z prawem – uważa Waldemar Żurek z Krakowa. I to robi.” „Złożył pan już obowiązkowe oświadczenie o przynależności do Stowarzyszenia Themis? Odmówiłem informacji o wszelkiej przynależności. Podałem, że spełniam wszystkie wymagania, jakie konstytucja stawia sędziom. Czemu postanowił pan nie pisać, do czego pan należał? […]


„Sędzia ma nie tylko prawo, ale wręcz obowiązek reagować na przepisy niezgodne z prawem – uważa Waldemar Żurek z Krakowa. I to robi.”

Złożył pan już obowiązkowe oświadczenie o przynależności do Stowarzyszenia Themis?

Odmówiłem informacji o wszelkiej przynależności. Podałem, że spełniam wszystkie wymagania, jakie konstytucja stawia sędziom.

Czemu postanowił pan nie pisać, do czego pan należał?

Taki wymóg narusza prawo do prywatności, które gwarantuje mi konstytucja i umowy ratyfikowane przez Polskę. Nie mam się czego wstydzić, ale wiem, że są sędziowie, którzy należą do różnych stowarzyszeń, i ujawnienie udziału w nich ingerowałoby głęboko w ich prawo do prywatności.”

Tekst pochodzi z portalu rp.pl

Pełna treść artykułu: rp.pl „Waldemar Żurek: sędzia ma obowiązek reagować na przepisy niezgodne z prawem”


13 marca 2020