Prokuratura Krajowa chce uchylenia immunitetu wobec sędzi Majcher


Udostępnij

Prokuratura Krajowa podjęła działania zmierzające do wszczęcia postępowania karnego i postawienia sędzi Sądu Rejonowego Irenie Majcher zarzutu niedopełnienia obowiązku z art. 231 § 3 k.k. mającego polegać na odmiennej od prezentowanej przez prokuratora wykładni przepisów prawa. W związku z tym wnioskuje o uchylenie immunitetu wobec sędzi.


Na działania Prokuratury Krajowej zaregowali sędziowie Sądu Rejonowego w Opolu. Przyjęli uchwałę, w której „wyrażają swoje głębokie zaniepokojenie
i zdecydowany sprzeciw wobec docierających do nich informacji w zakresie działań podejmowanych przez organy ścigania dotyczących Sędziego Sądu Rejonowego w Opolu Ireny Majcher”.

„Nie negując prawa do wykonywania w ramach posiadanych uprawnień zadań i funkcji przez każdy organ, nie możemy milczeć w sytuacji, gdy bez zachowania standardów państwa prawa i łamiąc przyjęte zasady prowadzonych postępowań podejmuje się wobec sędziego sądu powszechnego działania będące bezpośrednimi atakami w atrybut niezawisłości sędziów. Jest to o tyle znamienne, że dotyczy to osoby o nieposzlakowanej opinii i charakterze, cenionej koleżanki
i wieloletniego wzorowego sędziego. Nie sposób nie reagować, gdy bez żadnych gwarancji sięga się po uchylenie i zniweczenie gwarancji wykonywania zawodu przez każdego sędziego, tj. immunitet sędziowski, nie podejmując z czynnym udziałem zainteresowanego sędziego uprzednio żadnych czynności w ramach postępowania dyscyplinarnego czy karnego. Na takie działania nie ma naszej zgody i akceptacji.

Nie pozostajemy obojętni wobec takich praktyk i działań, co więcej wyrażamy naszą dezaprobatę i oczekujemy zachowania standardów gwarantowanych przez reguły i zasady państwa prawa, albowiem podobne działania w niedalekiej przyszłości mogę dotyczyć każdego z nas, naszych spraw oraz prowadzonych postępowań”.

Pełna treść uchwały: Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 12 października 2018 r.


12 października 2018