Prokurator Święczkowski wszczął postępowanie dyscyplinarne wobec prokuratora Wójtowicza za udział w manifestacji Komitetu Obrony Demokracji


Udostępnij

Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski zażądał wszczęcia postępowania wobec prokuratora Piotra Wójtowicza.


Zarzuca mu złamanie zasady apolityczności za udział manifestacji Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOD. Manifestacja stanowiła protest przeciwko zmianom w ustawach o Sądzie Najwyższym, sądach powszechnych oraz Krajowej Radzie Sądownictwa. Podczas wydarzenia prokurator Wójtowicz udzielił nieautoryzowanej wypowiedzi. Powiedział: „Nie mam nic do stracenia. A co mi zrobią? Mogą mnie już tylko przenieść do Ełku“. Ta wypowiedź zdaniem rzecznika dyscyplinarnego miała godzić w powagę prokuratury i stanowić uchybienie godności sprawowanego urzędu.

Więcej:

Opinia Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS dot. działań dyscyplinarnych podejmowanych wobec prokuratorów

Raport KOS „Państwo, które karze. Czyli naciski i represje wobec polskich sędziów i prokuratorów”


3 grudnia 2018