Prokurator Grzeszczyk zdegradowana z Prokuratury Krajowej do Prokuratury Okręgowej


Udostępnij

Prokurator Hanna Grzeszczyk została przeniesiona wbrew swojej woli z wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.


Wraz z prokurator Magdaleną Feist broniły swojej decyzji w sprawie złożenia nieprawdziwych oświadczeń majątkowych przez prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Wniosły o warunkowe umorzenie postępowania i taki wyrok wydał sąd. Prokuratura Krajowa poleciła wniesienie apelacji od wyroku w sprawie Pawła Adamowicza, czemu sprzeciwiły się prokuratorki. Ze względu na to zostały odwołane z delegacji w poznańskim wydziale Prokuratury Krajowej.

Zobacz też: Raport KOS „Państwo, które karze. Czyli naciski i represje wobec polskich sędziów i prokuratorów”


9 lipca 2016