Prokurator Feist zdegradowana z Prokuratury Krajowej do Prokuratury Rejonowej


Udostępnij

Prokurator Magdalena Feist została przeniesiona wbrew swojej woli z wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej do Prokuratury Rejonowej Poznań-Stare Miasto.


Wraz z prokurator Hanną Grzeszczyk broniły swojej decyzji w sprawie złożenia nieprawdziwych oświadczeń majątkowych przez prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Wniosły o warunkowe umorzenie postępowania i taki wyrok wydał sąd. Prokuratura Krajowa poleciła wniesienie apelacji od wyroku w sprawie Pawła Adamowicza, czemu sprzeciwiły się prokuratorki. Ze względu na to zostały odwołane z delegacji w poznańskim wydziale Prokuratury Krajowej.

Zobacz też: Raport KOS „Państwo, które karze. Czyli naciski i represje wobec polskich sędziów i prokuratorów”


7 września 2016