Postępowanie dyscyplinarne za „czynny udział w wiecu politycznym”


Udostępnij

„Były prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień odpowie za „czynny udział w wiecu politycznym w dniu 6.5.2017 r. Podczas Marszu Wolności sędzia Jerzy Stępień stwierdził, że „rządzący zawiesili Konstytucję na kołku”. Zdaniem sądu dyscyplinarnego, tymi słowami złamał zasadę apolityczności. Sędzia Jerzy Stępień może stracić część uposażenia przysługującego mu jako byłemu sędziemu Trybunału Konstytucyjnego. Jesienią 2017 r. […]


„Były prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień odpowie za „czynny udział w wiecu politycznym w dniu 6.5.2017 r. Podczas Marszu Wolności sędzia Jerzy Stępień stwierdził, że „rządzący zawiesili Konstytucję na kołku”. Zdaniem sądu dyscyplinarnego, tymi słowami złamał zasadę apolityczności. Sędzia Jerzy Stępień może stracić część uposażenia przysługującego mu jako byłemu sędziemu Trybunału Konstytucyjnego.

Jesienią 2017 r. sędzia Trybunał Konstytucyjnego Stanisław Rymar, który jest też rzecznikiem dyscyplinarnym, odmówił wszczęcia postępowania wobec sędziego Jerzego Stępnia. Sąd dyscyplinarny uchylił tę decyzję, uwzględniając zażalenie wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego Mariusza Muszyńskiego. W dniu 12.1.2018 r. sędzia Stanisław Rymar umorzył postępowanie wobec byłego prezesa TK i na to postanowienie także wpłynęło zażalenie. W dniu 25.1.2018 r. sąd dyscyplinarny Trybunału Konstytucyjnego uchylił postanowienie rzecznika dyscyplinarnego z 12.1.2018 r. o umorzeniu postępowania i nakazał rzecznikowi przedstawienie sędziemu w stanie spoczynku Jerzemu Stępniowi zarzutu czynnego udziału w wiecu politycznym w dniu 6.5.2017 r.”

Tekst pochodzi z raportu Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia „Sędziowie pod presją”

 


8 lipca 2019