Postępowanie dyscyplinarne wobec prokuratora Sadrakuły za udział w komisji ustawodawczej w sprawie projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym


Udostępnij

Prokurator w stanie spoczynku Wojciech Sadrakuła ma postępowanie dyscyplinarne.


Przyczyna postępowania jest udział w 2016 roku w Komisji Ustawodawczej Sejmu RP w sprawie projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. W Komisji wzięli również udział przedstawiciele Komitetu Obrony Demokracji.

Prokurator Krajowy ukarał prokuratora Sadrakułę karą porządkową upomnienia. W efekcie sprzeciwu pełnomocnika prokuratora Sadrakuły Prokurator Generalny polecił skierowanie sprawy do rozpoznania przez sąd dyscyplinarny.

Zobacz też: Raport KOS „Państwo, które karze. Czyli naciski i represje wobec polskich sędziów i prokuratorów”


4 marca 2017