Postępowanie dyscyplinarne wobec prokurator Mik za publikacje w Rzeczpospolitej


Udostępnij

W marcu 2018 r. Prokurator Beata Mik została obwiniona o niepoinformowanie przełożonych o współpracy z „Rzeczpospolitą”. Zarzut „osłabienia w ten sposób zaufania do niezależności prokuratury i prokuratorów”.


Postępowanie dotyczy opublikowanych artykułów w okresie od listopada 2016 r. do września 2017 r.

Zgodę na działalność publicystyczną prokurator Beata Mik uzyskała w 2000 r. od Lecha Kaczyńskiego. Pełnił on wówczas funkcję Prokuratora Generalnego. W listopadzie 2016 r. Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski odmówił podpisania umowy z „Rzeczpospolitą” dotyczącej przeniesienia praw autorskich swoich artykułów.

Po skierowaniu przez prokurator Beatę Mik prośby o uzasadnienie tej decyzji otrzymała odpowiedź, że „jest to uznaniowa decyzja Prokuratora Generalnego, którą podejmuje w oparciu o zasady słuszności, etyki i sprawiedliwości”.

Publikacje prokurator Mik w „Rzeczpospolitej” były związane z tematyką prawną. Nie pobierała za nie honorarium.

Więcej:

Rzeczpospolita „Dyscyplinarka prokurator Beata Mik za publikacje w „Rzeczpospolitej”: orzeczenie 21 czerwca”

Raport KOS „Państwo, które karze. Czyli naciski i represje wobec polskich sędziów i prokuratorów”


3 marca 2018