Posłowie, obniżając wiek emerytalny sędziów, pozbawili możliwości orzekania sędziów SN i NSA


Udostępnij

Większość parlamentarna na mocy ustawy o Sądzie Najwyższym ograniczyła możliwość orzekania sędziów Sądu Najwyższego i sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego.


Politycy ustawą obniżyli wiek emerytalny, po którego przekroczeniu sędziowie mają przejść w stan spoczynku. Tym sposobem PiS próbował skrócić kadencję Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, określoną bezpośrednio w Konstytucji.

Sędziowie Sądu Najwyższego, którzy nie zgodzili się z przeniesieniem ich w stan spoczynku, złożyli odwołania do Sądu Najwyższego od negatywnych opinii, jakie wydała wobec nich Krajowa Rada Sadownictwa (KRS). Uprawnienie do wniesienia odwołania wynika z ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. W odpowiedzi na to, w dniu 27 lipca 2018 roku sędzia Maciej Mitera, rzecznik prasowy nowej KRS, przekazał Polskiej Agencji Prasowej, że Przewodniczący nowej KRS, sędzia Leszek Mazur, nie prześle wspomnianych odwołań do Sądu Najwyższego i nie nada im biegu.

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS również w tej sprawie wydał opinię, w której stwierdził, że „odmowa nadania biegu pismom złożonym przez sędziów SN uniemożliwia sądową kontrolę uchwał nowej KRS, i w rzeczywistości odbiera tym osobom prawo do sądu – wynikające z przepisów  Konstytucji RP, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Karty Praw Podstawowych UE”.

W sprawie przejścia sędziów SN i NSA w stan spoczynku głos zabrał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wiceprezes TSUE wydał postanowienie, w którym zobowiązał Polskę do natychmiastowego i trwającego do czasu wydania ostatecznego orzeczenia w sporze z Komisją Europejską zawieszenia stosowania przepisów ustawy o SN dotyczących skrócenia wieku przejścia w stan spoczynku i wyrażania przez prezydenta zgody na dalsze orzekanie.

Zobacz też:

Opinia Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS ws. sytuacji Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego

Raport KOS „Państwo, które karze. Czyli naciski i represje wobec polskich sędziów i prokuratorów”

Komunikat FOR: Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym nie przywraca praworządności

 


6 sierpnia 2018