Opinia prawna prof. zw. dr hab. Katarzyny Dudki, w sprawie dotyczącej działań rzecznika dyscyplinarnego przeciwko Sędzi Sądu Rejonowego Monice Frąckowiak


Udostępnij

„Działanie rzecznika dyscyplinarnego prowadzącego przeciwko sędziemu postępowanie wyjaśniające lub postępowanie dyscyplinarne o określony czyn, (…) co do którego brak jest w chwili podjęcia tych czynności uzasadnionego podejrzenia jego popełnienia, jest całkowiecie bezprawne i wypełnia znamiona przestępstwa (…)”


Prof. zw. dr hab. Katarzyna Dudka, 6 grudnia 2018

Opinia prawna na zlecenie Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia

„Opinia prawna została sporządzona w oparciu o następujący stan faktyczny: W dniu 11 października 2018 r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Przemysław W. Radzik
w związku z prowadzonym postępowaniem wyjaśniającym przeciwko sędzi Sądu Rejonowego P. N.M. i W. Monice F. w sprawie jej publicznych wypowiedzi na temat zmian w wymiarze sprawedliwości wystosował do Prezesa Sądu Rejonowego P. N.M. i W. pismo z żądaniem dostarczenia w terminie 2 tygodni (tj. do 30 października) opinii służbowej, a ponadto nadesłania odrebnej informacji dotyczącej ztabilności orzecznictwa sędzi Moniki F., terminowości sporządzania uzasadnień, średniej ilości spraw w referacie, terminowości wyznaczania spraw ze wskazaniem przypadków ewentualnej zwłoki w tym zakresie, ewentualności kwestionowania poleceń przełozonych oraz organizacji pracy Sądu lub Wydziału, w którym pełni służbę, ze wskazaniem form tego rodzaju zachowań oraz ewentualnych przypadków stwietrdzenia przewlekłości postępowań w sprawach znajdujących się w referacie tej sędzi. (…)”

Opinia_K.Dudki-2

Opinia_K.Dudki-3

Opinia_K.Dudki-4

Opinia_K.Dudki-5

Opinia_K.Dudki-6


6 grudnia 2018