OKO.Press: „Nowy etap. Rzecznik dyscyplinarny chce hurtowo ścigać sędziów Poznania i Krakowa”


Udostępnij

„Nową władzę zabolały uchwały bardzo krytyczne wobec nowej KRS, podjęte przez poznańskich i krakowskich sędziów. Odmawiają jej prawomocności, zarzucają stronniczość i odmawiają z nią współpracy. Zastępca rzecznika dyscyplinarnego sądów powszechnych Przemysław Radzik chce wiedzieć kto przygotował uchwały i kto głosował „za”. Żąda informacji na piątek.” „Takie żądanie Przemysław Radzik wysłał właśnie do prezesa Sądu Okręgowego […]


„Nową władzę zabolały uchwały bardzo krytyczne wobec nowej KRS, podjęte przez poznańskich i krakowskich sędziów. Odmawiają jej prawomocności, zarzucają stronniczość i odmawiają z nią współpracy. Zastępca rzecznika dyscyplinarnego sądów powszechnych Przemysław Radzik chce wiedzieć kto przygotował uchwały i kto głosował „za”. Żąda informacji na piątek.”

„Takie żądanie Przemysław Radzik wysłał właśnie do prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu. Pisze, że wszczął postępowanie wyjaśniające związane z przewinieniem służbowym. Domaga się przesłania mu:

  • uwierzytelnionych kserokopii uchwał podjętych 3 stycznia 2019 przez Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu,
  • uwierzytelnionej kserokopii protokołu tego Zgromadzenia,
  • uwierzytelnionej kserokopii listy sędziów biorących udział w tym Zgromadzeniu.

Ponadto Radzik chce znać nazwiska sędziów, którzy przygotowali przyjęte przez Zgromadzenie uchwały, oraz chce wiedzieć, czy ktoś projekt tych uchwał kazał rozesłać sędziom przez służbowego maila. Te wszystkie informacje chce mieć już w najbliższy piątek 25 stycznia.”

Tekst pochodzi z portalu OKO.Press

Pełna treść artykułu: OKO.Press: „Nowy etap. Rzecznik dyscyplinarny chce hurtowo ścigać sędziów Poznania i Krakowa”


23 stycznia 2019