Oko.press: „Jednomyślna uchwała stowarzyszenia prokuratorów: Ziobro musi natychmiast ustąpić”


Udostępnij

„„Natychmiastowego ustąpienia ze swoich funkcji Prokuratora Generalnego oraz Prokuratora Krajowego będących synonimami upolitycznienia prokuratury” – domaga się walne zebranie stowarzyszenia prokuratorów Lex Super Omnia. Prokuratorzy będą też składać zawiadomienia ws. nadużywania władzy i szykanowania prokuratorów przez kierownictwo Prokuratury.” „Po degradacjach prokuratorów z marca i kwietnia 2016 roku rozpoczął się proces delegowania niepokornych prokuratorów, bez ich […]


„Natychmiastowego ustąpienia ze swoich funkcji Prokuratora Generalnego oraz Prokuratora Krajowego będących synonimami upolitycznienia prokuratury” – domaga się walne zebranie stowarzyszenia prokuratorów Lex Super Omnia. Prokuratorzy będą też składać zawiadomienia ws. nadużywania władzy i szykanowania prokuratorów przez kierownictwo Prokuratury.

„Po degradacjach prokuratorów z marca i kwietnia 2016 roku rozpoczął się proces delegowania niepokornych prokuratorów, bez ich zgody, do jednostek niższego rzędu. Pierwszym wyraźnym przejawem tej formy szykan było odwołanie z delegacji do Prokuratury Krajowej, a następnie delegowanie do jednostek niższego szczebla Pani prok. Magdaleny Feist i Pani prok. Hanny Grzeszczyk z Prokuratury Regionalnej w Poznaniu. Powodem tej decyzji było oponowanie wobec polecenia przełożonych, wydanych w sprawie Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.”

„Wszczynanie postępowań dyscyplinarnych w związku z nieprzekraczającymi granic dopuszczalnej krytyki wypowiedziami, pozostaje w jaskrawej sprzeczności z międzynarodowymi standardami praw człowieka, konstytucyjnymi gwarancjami wolności słowa oraz prawem zabierania głosu w dyskursie publicznym przez członków legalnie działającego Stowarzyszenia.”

 

Tekst pochodzi z portalu Oko.press

Pełna treść artykułu: Oko.press: „Jednomyślna uchwała stowarzyszenia prokuratorów: Ziobro musi natychmiast ustąpić”


17 kwietnia 2020