Newsweek: „Były prezes TK Jerzy Stępień przemawiał na Marszu Wolności. Teraz czeka go postępowanie dyscyplinarne”


Udostępnij

„Były prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień odpowie za czynny udział w wiecu politycznym. Podczas Marszu Wolności w maju ubiegłego roku stwierdził, że „rządzący zawiesili Konstytucję na kołku”. Zdaniem sądu dyscyplinarnego tymi słowami złamał zasadę apolityczności. Stępień może stracić część uposażenia przysługującego mu jako byłemu sędziemu Trybunału.” „Marsz Wolności, który przeszedł ulicami Warszawy 6 maja 2017 roku, […]


„Były prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień odpowie za czynny udział w wiecu politycznym. Podczas Marszu Wolności w maju ubiegłego roku stwierdził, że „rządzący zawiesili Konstytucję na kołku”. Zdaniem sądu dyscyplinarnego tymi słowami złamał zasadę apolityczności. Stępień może stracić część uposażenia przysługującego mu jako byłemu sędziemu Trybunału.”

„Marsz Wolności, który przeszedł ulicami Warszawy 6 maja 2017 roku, organizowały m.in. Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Polskie Stronnictwo Ludowe i Związek Nauczycielstwa Polskiego. Podczas czasu przeznaczonego na wystąpienia Jerzy Stępień ze sceny rozstawionej na Placu Bankowym stwierdził, że „rządzący zawiesili Konstytucję na kołku”. Zdaniem sądu dyscyplinarnego swoim przemówieniem miał naruszyć zapisy art. 33 ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Według tych przepisów sędzia w stanie spoczynku może wypowiadać się w sprawach publicznych, lecz „nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów”.”

Tekst pochodzi z portalu Newsweek.pl

Pełna treść artykułu: „Były prezes TK Jerzy Stępień przemawiał na Marszu Wolności. Teraz czeka go postępowanie dyscyplinarne”


25 stycznia 2018