Minister Zbigniew Ziobro odwołał sędziego Omelana z funkcji Prezesa Sądu Okregowego w Elblągu


Udostępnij

Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro odwołał sędziego Marka Omelana z funkcji Prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu.


Przyczyną odwołania było ujawnienie przez sędziego tajemnicy narady sędziowskiej.

Sędzia Marek Omelan skierował do Rady Miejskiej w Elblągu wniosek o odwołanie jednej z ławniczek. Jak twierdzi jej zachowanie podczas narady w sprawie wyroku „urągało wszelkim elementarnym zasadom kultury i etyki”. W tym celu, jako dowód, sędzia przekazał urzędnikom dokumenty opisujące przebieg narady sędziowskiej.

Sędzia Omelan tłumaczy: „Działałem w poczuciu troski o dobro wymiaru sprawiedliwości. Wystąpiłem do Rady Miejskiej o odwołanie ławniczki, której zachowanie podczas posiedzenia w sprawie wydania orzeczenia urągało wszelkim elementarnym zasadom kultury i etyki. O zachowaniu ławniczki zostałem poinformowany przez sędziów uczestniczących w naradzie. Nie ja ujawniłem tajemnicę, jeżeli w ogóle do tego doszło”. (Źródło: Dziennik Elbląski)

Więcej: Dziennik Elbląski „Minister odwołuje prezesa elbląskiego sądu. Marek Omelan: zarzut jest bezzasadny”

 


18 października 2017